Aktualizácia č. 1 výzvy na predloženie ŽoNFP s kódom č. IROP-PO2-SC214-2020-63

09.03.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predloženie ŽoNFP s kódom č. IROP-PO2-SC214-2020-63, na základe ktorej došlo k zmenám, ktorými sú najmä navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 8 mil. eur (zdroje EÚ), zapojenie území mestských funkčných oblastí, predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ako aj napríklad zjednodušenie pravidiel pre vytváranie partnerstiev medzi žiadateľom a partnerom.

Viac infpormácií nájdete na linku : wwww.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.03.2021 06:00
Upravené: 28.01.2022 16:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine