Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy :IROP-PO2-SC221-2021-67.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sr

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2021 06:00
Upravené: 28.01.2022 16:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001