Most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou sa zrútil, povolili oceľové laná

Košický samosprávny kraj bezodkladne zabezpečí odstránenie konštrukcie mosta z rieky Hornád. Zároveň bude osadené dočasné mostné provizórium

V piatok 30. októbra po deviatej hodine večer sa samovoľne zrútila časť mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou. Vzhľadom na to, že Košický samosprávny kraj most 11. augusta pre havarijný stav uzavrel, nikto sa v čase kolapsu na moste ani pod ním nenachádzal. „V prvom rade som rád, že Správa ciest Košického samosprávneho kraja v auguste správne vyhodnotila, že most treba uzavrieť, lebo hrozilo zrútenie, čo sa napokon aj udialo. Aj napriek tejto mimoriadnej udalosti je šťastím v nešťastí, že sa nikomu nič nestalo, pretože ochrana života a zdravia je na prvom mieste. V druhom poli mosta sa nachádzali deformácie a priečne praskliny, čo pravdepodobne spôsobilo, že poškodené oceľové laná, ktoré držali konštrukciu, povolili. Dôvodom jeho pádu teda neboli nedávne povodne a zvýšená hladina rieky Hornád,“ uviedol po obhliadke miesta predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Košický samosprávny kraj bezodkladne zabezpečí odstránenie poškodenej konštrukcie mosta tak, aby netvorila prekážku v toku rieky. Nakoľko ide o sutiny, ktoré vážia viac ako 200 ton, ich odstraňovanie môže trvať aj niekoľko dní. Župa zároveň pracuje na osadení dočasného mostného provizória. „S odstraňovaním sutín z Hornádu musíme začať bezodkladne. Do 10. novembra by sme mali podpísať zmluvu so zhotoviteľom, ktorý pripraví projektovú dokumentáciu, zbúra zvyšné nosníky a zrekonštruuje aj samotný most. Po zbúraní mosta do 30 dní od podpisu zmluvu osadíme dočasné mostné provizórium, ktoré by nám mala dodať Správa štátnych hmotných rezerv SR. Vďaka nemu bude opäť možný prejazd z Kysaku do Veľkej Lodiny mimo obchádzkových trás. Obyvateľov prosíme o trpezlivosť, ide o náročný proces aj z pohľadu administratívy aj z pohľadu realizácie samotných prác. Zároveň ich prosíme, aby sa nezdržiavali v blízkosti poškodeného mosta,“ dodal župan. Do osadenia dočasného mostného provizória budú obyvatelia naďalej využívať dlhodobú obchádzkovú trasu z Kysaku do Veľkej Lodiny cez osadu Sopotnica, ktorú vybudoval kraj po uzatvorení mosta.

Náklady na rekonštrukciu mosta, vrátane projektovej dokumentácie, bude hradiť Košický samosprávny kraj zo svojho rozpočtu, stáť by mali približne 1 500 000 eur. Konečná suma ako aj termín výstavby mosta bude výsledkom verejného obstarávania.

Most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou je uzatvorený od 11. augusta, kedy Správa ciest KSK vykonala jeho iniciatívnu mimoriadnu kontrolu. V rámci nej zistila, že sa na moste nachádza priehyb a deformácie. Okamžite bol preto zaradený do stupňa 7 (STS – havarijný stav) a uzatvorený pre všetky druhy dopravy, vrátane peších. Takéto mimoriadne kontroly mostov kraj realizuje už viac než rok. „V minulosti boli zrušené mostné čaty a zanedbávala sa aj údržba mostov v kraji. Mnohé z nich sú preto dnes na pokraji životnosti. Z toho dôvodu sme obnovili činnosť mostných čát, kontrolujeme jednotlivé mosty a prehodnocujeme ich stav. Situácia, ktorá sa stala na moste v Kysaku, je dôkazom, že nariadené mimoriadne prehliadky majú veľký význam,“ dodal Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 31.10.2020 13:00
Upravené: 07.12.2021 17:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001