Košický samosprávny kraj začína rekonštruovať most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou

Župa ukončila súťaž na výber zhotoviteľa, s odstraňovaním sutín začne v najbližších dňoch.

Košický samosprávny kraj ukončil súťaž na výber zhotoviteľa, ktorý odstráni sutiny mosta M4959 cez rieku Hornád medzi Kysakom a Veľkou Lodinou. Už v najbližších dňoch by sa mali k mostu presunúť mechanizmy, ktoré budú realizovať práce. „Uplynulé tri mesiace sme sa okrem výstavby novej obchádzkovej trasy cez osadu Sopotnica venovali príprave a realizácii verejného obstarávania a ďalším administratívnym krokom, ktoré sú nevyhnutné k rekonštrukcii tohto mosta. Práce výrazne urýchlila spolupráca s Okresným úradom Košice-okolie aj Štátnymi hmotnými rezervami SR, ktoré nám poskytnú dočasné mostné provizórium. V najbližších dňoch preto môžeme začať s odstraňovaním sutín mosta, ktoré sa zrútili, vrátane zvyšných nosníkov,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Po odstránení sutín prebehne diagnostika spodnej stavby, čím župa zistí rozsah poškodenia. Následne bude ponad rieku Hornád osadené dočasné mostné provizórium, ktoré umožní opätovný prejazd týmto úsekom. Zhotoviteľ by mal ešte v tomto roku začať s prípravou projektovej dokumentácie. Samotná výstavba novej nosnej konštrukcie mosta sa začne v budúcom roku. Podľa zmluvy by mali byť práce ukončené do 300 pracovných dní od prevzatia staveniska.

Rekonštrukcia mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou bude stáť 1 752 000 eur. „Košický samosprávny kraj už štandardne zahŕňa do zmlúv takzvanú subdodávateľskú doložku. Znamená to, že zhotoviteľ je povinný uvádzať údaje o všetkých subdodávateľoch, ktorých práce využije na rekonštrukciu mosta, ako aj to, aké percento prác budú dodávať. Zároveň sa zaviazal vysporiadať voči nim všetky záväzky pred ukončením rekonštrukcie. V prípade, že subdodávatelia nebudú vyplatení zo strany dodávateľa, môžu požiadať o vyplatenie župu. Tieto položky následne Kraj už neuhradí zhotoviteľovi. Týmto spôsobom chceme zaistiť bezproblémové pokračovanie prác,“ dodal Trnka.

Most M4959 medzi Kysakom a Veľkou Lodinou Košický samosprávny kraj uzavrel pre všetku dopravu v prvej polovici augusta po tom, čo vykonal iniciatívnu mimoriadnu prehliadku. Tá ukázala, že na moste sú deformácie a trhlina. Aj napriek tomu, že od vtedy nebol zaťažený vozidlami, 31. októbra sa jeho časť samovoľne zrútila.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.11.2020 15:15
Upravené: 21.01.2021 12:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001