Košický kraj sprejazdnil obchádzkovú trasu medzi Kysakom a Veľkou Lodinou

Až do ukončenia rekonštrukcie mosta bude obchádzková trasa v dĺžke takmer troch kilometrov sprístupnená pre osobné autá, malokapacitné autobusy prímestskej dopravy, vozidlá dopravnej obsluhy do 10 metrov a vozidlá záchranných zložiek.

Košický samosprávny kraj (KSK) v pondelok 31. 8. 2020 sprístupnil dlhodobú obchádzkovú trasu, ktorá bude slúžiť obyvateľom odrezaných obcí Malá Lodina a Veľká Lodina počas uzávierky mosta nad riekou Hornád. Most v osade Sopotnica uzavrela župa po mimoriadnej prehliadke v polovici augusta. Prizvaný statik konštatoval, že na nosnej konštrukcii sa nachádza zvislý priehyb a trhlina medzi jednotlivými segmentmi, v dôsledku čoho jej hrozí krehký lom, teda kolaps.

„Mimoriadna situácia na moste v okrese Košice-okolie trvá od 12. augusta, odkedy sa využívala núdzová obchádzka od obce Malá Lodina okolo vodného diela Ružín smerom na Jahodnú. Táto trasa však z dlhodobého hľadiska nebola vhodná, nakoľko sa na nej nachádzalo viacero nebezpečných zákrut a strmých zrázov. Pre zabezpečenie základnej dopravnej obslužnosti bola určená ako vhodnejšia trasa cesta cez osadu Sopotnica, ktorá však viedla po účelovej komunikácii. V priebehu dvoch týždňov sme túto cestu vybudovali nanovo, takže je bezpečná pre osobné autá, záchranné zložky, malokapacitné prímestské autobusy aj zásobovanie,“  informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja na účelovej komunikácii zabezpečila zlepšenie rozhľadových pomerov, úpravu podkladu aj označenie. Stavebné úpravy zahŕňali aj odvod pritekajúcej vody a pokládku penetračného makadamu. Túto obchádzkovú trasu by mali obyvatelia odrezaných obcí využívať až do ukončenia rekonštrukcie mosta.

Most M4959, ktorý sa nachádza na ceste III/3454, má viac ako 50 rokov. Posledná hlavná prehliadka v roku 2017 ho zaradila do kategórie 4, čo znamená uspokojivý stavebno-technický stav. Vplyvom pribúdajúcich rokov aj zvyšujúceho sa dopravného zaťaženia je v súčasnosti, na základe mimoriadnej prehliadky, zaradený do kategórie 7 –  havarijný stav. Košický samosprávny kraj hľadá prostriedky na to, aby sa s opravou začalo čo najskôr. Z dôvodu jeho uzatvorenia bola pre okres Košice-okolie vyhlásená mimoriadna situácia.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 03.09.2020 08:44
Upravené: 07.12.2021 17:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001