Košický kraj sprejazdnil most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou

Osobné autá, nákladná aj autobusová doprava začala po novom moste jazdiť ešte pred Vianocami, 22. decembra. Kraj tak dal most do predčasného užívania o štyri mesiace skôr oproti zmluvne dohodnutému termínu.

Košický samosprávny kraj daroval obyvateľom Kysaku, Veľkej Lodiny a okolitých obcí vianočný darček – po mesiacoch prác sprejazdnil most M4959 nad riekou Hornád. V piatok 17. decembra realizoval zhotoviteľ položenie obrusnej vrstvy vozovky na novom moste, následne v nedeľu prebehla zaťažovacia skúška. Presmerovanie premávky na nový most bolo možné po vydaní povolenia na predčasné užívanie stavby. Osobné autá, nákladná aj autobusová doprava začala po novom moste jazdiť 22. decembra. „Sprejazdnenie mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou je malým zázrakom, pretože aj napriek trojmesačnému zdržaniu počas rekonštrukcie sa nám naň podarilo presmerovať premávku ešte pred Vianocami. Do konca apríla ešte budú prebiehať dokončovacie práce, tie však nebudú obmedzovať premávku. Nikto z nás nechcel, aby tento most spadol, urobili sme však maximum, aby sme splnili to, čo sme minulý rok obyvateľom sľúbili, a to, že most sprejazdníme ešte do Vianoc. Aj napriek pochybovaniu či kritike sa nám to podarilo, most dávame do predčasného užívania o štyri mesiace skôr oproti zmluvne dohodnutému termínu ukončenia rekonštrukcie. Ďakujem obyvateľom za trpezlivosť, zamestnancom Správy ciest KSK za hodiny prác, ktoré na tomto moste strávili, Okresnému úradu Košice-okolie za pomoc pri rekonštrukcii, ako aj zhotoviteľovi a projektantovi,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Košický samosprávny kraj uzatvoril most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou v auguste minulého roka. V rámci iniciatívnej mimoriadnej prehliadky na ňom boli zistené deformácie aj trhlina. Aj napriek vylúčeniu premávky z mosta sa nosná konštrukcia v októbri 2020 samovoľne zrútila. Od uzavretia mosta slúžila obyvateľom obchádzková trasa cez osadu Sopotnica, ktorú vybudovala Správa ciest KSK. Počas vlaňajšej zimy jazdili úsekom obyvatelia cez náhradné premostenie.

Výstavba nového mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou sa začala v druhej polovici mája, kedy bolo odstránené dočasné premostenie a vydané stavebné povolenie. Počas letných mesiacov prebiehali práce na spodnej stavbe. Kvôli chybám pri výstavbe mosta v minulosti musel byť pôvodný stredový pilier odbúraný. Zhotovený bol nový základ v koryte rieky Hornád a vybudovaný bol aj nový stredový pilier mosta. Nasledovala betonáž nosnej konštrukcie a uloženie nových železobetónových nosníkov. Nový most je dvojpoľový, jeho dĺžka je 56 metrov a šírka je 11 metrov.

Práce súvisiace s vybudovaním nových podpier mosta navýšili rozpočet na rekonštrukciu mosta o takmer 260-tisíc eur. Termín dokončenia rekonštrukcie bol predĺžený do konca apríla budúceho roka. „Na stavbu sa zhotoviteľ vráti 10. januára, je potrebné dokončiť ešte práce v okolí mosta. Konkrétne je potrebné ešte upraviť terén, odstrániť kamenivo z toku rieky Hornád, pribudne zjednocujúci náter na oporách mosta aj vodorovné dopravné značenie. Tie práce by mali prebehnúť tak, aby bola rekonštrukcia vrátane kolaudácie dokončená do 29. 4. 2022,“ povedal Matej Pindroch, riaditeľ investičného úseku Správy ciest KSK.

Výstavbu nového mosta nad riekou Hornád financuje zo svojho rozpočtu Košický samosprávny kraj. Spolu s prácami navyše sa náklady na túto rekonštrukciu vyšplhali na viac ako 2 milióny eur.

Obchádzková trasa cez osadu Sopotnica nebude uzatvorená, Správa ciest Košického samosprávneho kraja ju však počas zimy nebude udržiavať.

Dôležité termíny:

  • August 2020 - mimoriadna prehliadka mosta, na základe ktorej bolo zistené, že je v havarijnom stave (STS 7). Zistené boli deformácie, a to priehyb a trhlina v pracovnej škáre. Košický samosprávny kraj most uzavrel pre všetky druhy dopravy vrátane peších.
  • September 2020 - Okresný úrad Košice-okolie vyhlásil mimoriadnu situáciu pre okres Košice-okolie
  • September 2020 – KSK otvoril dlhodobú obchádzkovú trasu medzi Kysakom a Veľkou Lodinou
  • 31. 10. 2020 – most sa samovoľne zrútil
  • December 2020 – búracie práce a odstraňovanie sutín mosta
  • Január 2021 – sprejazdnené náhradné premostenie
  • Máj 2021 – začiatok výstavby nového mosta
  • 22. 12. 2021 – sprejazdnenie mosta v rámci predčasného užívania stavby

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 22.12.2021 13:00
Upravené: 02.02.2022 17:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001