Činnosti KSK v pravidelnej autobusovej doprave

Kompetencie vyplývajúce z § 43 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

Vyšší územný celok

  1. udeľuje a odníma dopravné licencie na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy a vedie ich evidenciu,
  2. ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty v pravidelnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem mestskej dopravy,
  3. schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej dopravy okrem mestskej dopravy,
  4. je objednávateľom v územnom obvode kraja, zostavuje plán dopravnej obslužnosti kraja a uzaviera s dopravcami pravidelnej dopravy zmluvy o službách okrem mestskej dopravy, kontroluje ich plnenie a poskytuje im príspevok.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 15.11.2012 14:57
Upravené: 20.03.2015 08:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine