Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie

Odbor dopravy Košického samosprávneho kraja oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: "ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD - 1. etapa. IKD Košice, Námestie Maratónu mieru - Staničné námestie s napojením ŽSR".

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním je navrhnuté na 10. marca 2014 o 10.00 hod. (pondelok) so stretnutím pozvaných na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, zasadačka č. 310 (2. poschodie).

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.02.2014 06:00
Upravené: 23.11.2021 14:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról