Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

Odbor dopravy Košického samosprávneho kraja oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania na stavbu: "Obratisko Staničné námestie, Obratisko Námestie Maratónu mieru".

Stavebník – Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, ktorý v konaní splnomocnil, na  základe dohody o  plnomocenstve zo dňa 27.11.2014 IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha, Česká republika, podal dňa 17.2.2014 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Obratisko Staničné námestie, Obratisko Námestie Maratónu mieru“.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.02.2014 06:00
Upravené: 23.11.2021 14:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról