Slovenské start-upy si prerozdelia 50 miliónov z iniciatívy JEREMIE

Európsky investičný fond (EIF) podporí prostredníctvom Slovenského záručného a rozvojového fondu malé a stredné podniky (MSP), ako aj start-upy s vysokým potenciálom. Stane sa tak v rámci iniciatívy „Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky“ (JEREMIE).

V rámci nej dvaja vybraní manažéri fondov investujú spolu s ďalšími investormi zhruba 50 miliónov eur do viac než 50 nádejných slovenských firiem. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.

Jedným z dvoch vybraných manažérov fondov je organizácia Neulogy Ventures. Tá spustila Slovenský inovačný fond zameraný na investície do firiem v počiatočných fázach rozvoja a Slovenský podnikateľský fond na podporu medzinárodných ambícií už etablovaných spoločností.

Oba fondy sa zameriavajú hlavne na oblasti informačných a komunikačných technológií, energetiky a medicínskej diagnostiky. Celkovo bude spoločnosť Neulogy Ventures spravovať približne 23 miliónov eur.

Druhým manažérom fondov je spoločnosť Limerock Fund Managers. Na investície do atraktívnych spoločností bude mať k dispozícii 12 miliónov eur. Peniaze budú poukazované prostredníctvom co-investment fondu, ktorý bude investovať spoločne so súkromnými investormi.

Takýmto spôsobom narastie celkové financovanie až na 24 miliónov eur. Spoločnosť Limerock Fund Managers bude zameraná všestranne, nie na konkrétne sektory, predovšetkým na podporu perspektívnych spoločností mimo Bratislavského kraja, ale tiež s potenciálom vstúpiť aj na medzinárodné trhy.

Výber manažérov fondu na Slovensku prebehol prostredníctvom výzvy, ktorá bola súčasťou implementácie iniciatívy JEREMIE na Slovensku, financovanej Európskym regionálnym a rozvojovým fondom v rámci Operačného programu „Výskum a vývoj“ a „Bratislavský región“ pre roky 2007-2013.

Slovenské malé a stredné podniky už v súčasnosti môžu čerpať finančnú podporu prostredníctvom pôžičky so zvýhodnenými podmienkami od piatich komerčných bánk, ktoré implementujú nástroje iniciatívy JEREMIE.

Zameranie

Na európskej úrovni spravuje Európsky investičný fond 14 holdingových fondov v rámci iniciatívy JEREMIE, 7 na národnej úrovni a 7 na regionálnej.

Na Slovensku je takýto holdingový fond v rámci JEREMIE financovaný z Európskeho regionálneho a rozvojového fondu (ERDF) v rámci Operačných programov „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“, „Výskum a vývoj“ a „Bratislavský kraj“, ktoré spolu prispeli už 100 miliárd eur.

Podporovať bude:

  • vytvorenie nových alebo rozšírenie existujúcich podnikov,
  • prístup podnikov (najmä MSP) k investičnému kapitálu na modernizáciu a diverzifikáciu ich činností, vývoj nových produktov, zabezpečenie a rozšírenie prístupu na trh,
  • výskum a vývoj so zameraním na potreby podnikov, prenos technológií, inovácie a podnikanie,
  • technologickú modernizáciu výrobných štruktúr s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov v oblasti nízko uhlíkového hospodárstva,
  • produktívne investície, ktoré vytvárajú a chránia udržateľné pracovné miesta.

JEREMIE je spoločná iniciatíva, ktorú spustila Európska komisia (EK) a skupina Európskej investičnej banky. Má zlepšiť dostupnosť financovania malých a stredných podnikov (MSP). Je súčasťou štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007 až 2013. JEREMIE umožňuje členským krajinám EÚ a ich regiónom vložiť prostriedky zo štrukturálnych fondov spoločne s národnými zdrojmi do holdingových fondov, ktoré môžu financovať MSP flexibilným a inovatívnym spôsobom.

Autor/zdroj: EurActiv.sk/TASR
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.05.2014 06:00
Upravené: 17.06.2014 14:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine