Letohrádok Dardanely v Markušovciach je po dvoch rokoch otvorený

Revitalizácia Letohrádku Dardanely v Markušovciach sa skončila. Slávnostne ho otvorili v piatok 13. mája 2016. Múzeum Spiša zatiaľ sprístupňuje iba priestory, novú expozíciu plánuje otvoriť v roku 2017.

Projekt revitalizácie bol realizovaný z Regionálneho operačného programu, z prioritnej osi 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Celkové výdavky dosiahli 1 356 420 eur. Košický samosprávny kraj uvoľnil zo svojho rozpočtu 543 326 eur. Projekt sa realizoval od mája 2014 do apríla 2016. Autorom projektu bol Vít Svoboda, projektová kancelária Spišská Nová Ves, zhotoviteľom DÚHA a.s.

„Okrem povinného päťpercentného spolufinancovania v rámci operačného programu (42 689 eur) boli finančné prostriedky z rozpočtu KSK použité na stavebné práce, ale aj dodatočné práce, medzi ktorými bola preložka káblov vysokého a nízkeho napätia, reštaurátorské práce, oprava mramorového schodiska, výmena drevených okien, nová elektroinštalácia, dažďová kanalizácia,“ vysvetľuje Ondrej Bernát, riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

V areáli hudobného múzea v Letohrádku Dardanely, ktorý stojí za kaštieľom v spišskej obci Markušovce, je od roku 1983 zriadená stála Expozícia klávesových hudobných nástrojov – jediná špecializovaná expozícia tohto zamerania na Slovensku. Rozsiahla rekonštrukcia zahŕňala výmenu okien a dverí, opravu časti strechy, sociálnych zariadení, rozvodov a omietok. Bolo postavené nové schodisko prepájajúce prízemie s prvým nadzemným podlažím, v suteréne boli podchytené základy a bola položená nová podlaha, urobené nové omietky, reštaurátorské a štukatérske práce.

„Novinkou je najmä vybudovanie bezbariérového prístupu, zavedenie výťahu do objektu, vznik parkoviska v zadnej časti areálu a rozsiahla obnova pivničných priestorov. Polyfunkčná sála má vlastný obslužný priestor so zázemím, ktorý je priamo prístupný od správcovského domčeka,“ vysvetlila Eva Čarnogurská z Múzea Spiša. Kompletná rekonštrukcia sa robila aj v správcovskom domčeku, ktorý stojí vedľa letohrádku. V rámci projektu bolo postavené aj nové vonkajšie oplotenie, vydláždené nádvorie a urobili sa sadové úpravy. Pribudlo interiérové vybavenie za 80 tisíc eur.

Vo vynovených priestoroch letohrádku sa budú uskutočňovať výchovné koncerty pre školy, v čase letných prázdnin letné školy historickej hudby a tanca, vo francúzskom parku promenádne koncerty. Účinkujúci budú môcť využiť ubytovanie v zrekonštruovanom správcovskom domčeku.

„Zatiaľ sme sprístupnili iba prázdne priestory. Novú expozíciu plánujeme otvoriť v roku 2017. Plán novej expozície môžu návštevníci vidieť prostredníctvom fotografií a vizualizácií. V budúcnosti plánujeme obnoviť hospodársku budovu, záchranu potrebuje i kaštieľ, no aj francúzsky park, ktorý uzatvára celý tento areál plný kultúrnych pamiatok, viažucich sa k významnému šľachtickému rodu Máriássy,“ povedala k výzvam do budúcnosti riaditeľka Múzea Spiša Zuzana Krempaská.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.05.2016 16:00
Upravené: 28.06.2021 11:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine