Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 96/9/2022/24

-

Číslo v CRZ*:

96/9/2022/24

Číslo zmluvy:

392/2022/OSM-2153

Názov:

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam ZIO/0409/30801/0029/2021

Predmet:

Bezodplatný prevod pozemku registra C KN parcelné číslo 1108/40, ostatná plocha o výmere 2927 m2, k.ú. Svinica, pod SO 105-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Bidovce vybudovaný ako vyvolaná investícia v rámci stavby D1 Budimír Bidovce

Zmluvná strana :

prevodca: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

nadobúdateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001, Ing. Juraj Tlapa, Ing. Miloš Vicena

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

28.01.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

03.02.2022

Účinnosť zmluvy:

04.02.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

96/9/2022/24 (PDF, 106,44 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32