Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo:398/2014 Ministerstvo kultúry SR
IČO: 00165182
() podrobnejšie informácie  
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.5/2014/IZ Slovenský vodohospodársky podnik štátny podnik
IČO: 36022047
() podrobnejšie informácie  
Zmluva č.3235/2014/OKaCR/16436 o poskytnutí dotácie Spišské osvetové stredisko
IČO: 31297668
() podrobnejšie informácie  
Zmluva č.3235/2014/OKaCR/16005 o poskytnutie dotácie Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
IČO: 42104076
Zmluva č.3235/2014/OKaCR/16005 o poskytnutie dotácie (PDF) podrobnejšie informácie 3 000,00 € 19.06.2014
MK-KI/2012/8.2 Ministerstvo kultúry SR
IČO: 00165182
() podrobnejšie informácie  
Dodatok č. 2 k Partnerskej dohode Association of students - economists of Zakarpatya civic organization
IČO: 25436661
() podrobnejšie informácie  
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.232/2017-990/MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO: 00156621
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.232/2017-990/MPRV SR (PDF) podrobnejšie informácie 521 052,63 € 09.04.2018
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2518/2017/OSVaZ-5017 Domov sociálnych služieb Hrabiny- () podrobnejšie informácie  
Dodatok č. 1 k Partnerskej dohode Bábkové divadlo v Košiciach
IČO: 31297811
() podrobnejšie informácie  
99/9/2014/6; Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme hnuteľného majetku uzavretej dňa 30.12.2005 v znení Dodatku č. 1 uzavretom dňa 28.2.2013 LUX n.o.
IČO: 35581352
99/9/2014/6; Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme hnuteľného majetku uzavretej dňa 30.12.2005 v znení Dodatku č. 1 uzavretom dňa 28.2.2013 (PDF) podrobnejšie informácie 30.01.2014
99/8/2013/2 Stavby Mostov Slovakia a.s.
IČO: 35727951
99/8/2013/2 (PDF) podrobnejšie informácie 1 127 995,31 € 24.01.2013
99/22/2022/2 Obec Margecany
IČO: 00329347
99/22/2022/2 (PDF, 2,21 MB) podrobnejšie informácie 179 915,60 € 03.02.2021
99/22/2018/3; Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Mesto Spišská Nová Ves
IČO: 00329614
99/22/2018/3; Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (PDF) podrobnejšie informácie 291 892,25 € 06.03.2018
99/18/2015/6; Kúpna zmluva ROVDER s.r.o.
IČO: 44754442
99/18/2015/6; Kúpna zmluva (PDF) podrobnejšie informácie 7 990,04 € 04.02.2015
99/16/2021/71 Centrum včasnej intervencie Prešov, n. o.
IČO: 45 744 700
99/16/2021/71 (PDF, 40,38 kB) podrobnejšie informácie 499,88 € 02.02.2021
99/16/2020/51 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
IČO: 00 683 876
99/16/2020/51 (PDF, 454,43 kB) podrobnejšie informácie 42 695,10 € 14.02.2020
99/16/2019/48; Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Združenie príbuzných a priateľov ""RADOSŤ""
IČO: 31262848
99/16/2019/48; Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (PDF) podrobnejšie informácie 5 049,40 € 11.02.2019
99/16/2017/28; Dodatok č. 1 k Zmluve č.5996/2016/OSVaZ-35542 o poskytnutí FP na rok 2017 Zariadenie opatrovateľskej služby JESIENKA, n.o.
IČO: 35581271
99/16/2017/28; Dodatok č. 1 k Zmluve č.5996/2016/OSVaZ-35542 o poskytnutí FP na rok 2017 (PDF) podrobnejšie informácie 66 513,42 € 04.04.2017
99/16/2012/57 Spišská katolícka charita
IČO: 35514221
99/16/2012/57 (PDF) podrobnejšie informácie 19 916,00 € 21.02.2012
99/16/2011/65 Nemocnica s pol. Kráľovský Chlmec
IČO: 31256520
99/16/2011/65 (PDF) podrobnejšie informácie 20 709,16 € 28.02.2011
99/10/2016/1; Dodatok č. 1 k Zmluve č. 89/2015-VZN o poskytnutí dotácie LVC s.r.o.
IČO: 46979689
99/10/2016/1; Dodatok č. 1 k Zmluve č. 89/2015-VZN o poskytnutí dotácie (PDF) podrobnejšie informácie 28.01.2016
9877 Detský klub zdrav.postih.detí a mládeže
IČO: 31986901
() podrobnejšie informácie  
98/9/2018/2;Nájomná zmluva č.01316/2017-PNZ-P40337/17.00, číslo zmluvy nájomcu 14/2017/NZ Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345
98/9/2018/2;Nájomná zmluva č.01316/2017-PNZ-P40337/17.00, číslo zmluvy nájomcu 14/2017/NZ (PDF) podrobnejšie informácie 40,28 € 06.03.2018
98/9/2015/4; Kúpna zmluva č.1/2015/KZ Anna Jaremová rodená Tatárová- 98/9/2015/4; Kúpna zmluva č.1/2015/KZ (PDF) podrobnejšie informácie 1 100,00 € 04.02.2015
98/21/2014/17; Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3313/2013 - RU211/20117 Združenie Košice EHMK 2013- 98/21/2014/17; Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3313/2013 - RU211/20117 (PDF) podrobnejšie informácie 1 055 790,29 € 30.01.2014
Nájdených 8 610 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32