Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.5/2014/IZ

-

Číslo v CRZ*:

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.5/2014/IZ

Číslo zmluvy:

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.5/2014/IZ

Názov:

Rekonštrukcia vonjakších kanalizácii(dˇažďovej a splaškovej) v areáli parku Markušovce

Predmet:

Rekonštrukcia vonjakších kanalizácii(dˇažďovej a splaškovej) v areáli parku Markušovce

Zmluvná strana :

components.zmluvy.zmluvna_strana.povinná osoba: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, IČO: 35541016

Zmluvná strana :

components.zmluvy.zmluvna_strana.účastník zmluvy: Slovenský vodohospodársky podnik štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36022047

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

25.09.2014

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

-

Účinnosť zmluvy:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

(HTML)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32