Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 99/22/2022/2

-

Číslo v CRZ*:

99/22/2022/2

Číslo zmluvy:

279/2021/SOIROP

Názov:

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041J961-431-16 zo dňa 07.08.2018

Predmet:

Predmetom Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi MIRRI SR a obcou Margecany pri poskytnutí NFP zo strany MIRRI SR obci Margecany na realizáciu schválenej žiadosti o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s číslom IROP-PO4-SC431-2017-16.

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

prijímateľ: Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, IČO: 00329347, Ing. Igor Petrik, starosta

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287, Veronika Remišová

Hodnota zmluvy:

179 915,60 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

22.11.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

03.02.2021

Účinnosť zmluvy:

24.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

99/22/2022/2 (PDF, 2,21 MB)

Poznámka:

Podľa CRZ: Dátum zverejnenia: 23.11.2021 Dátum uzavretia: 22.11.2021 Dátum účinnosti: 24.11.2021 Dátum platnosti do: neuvedený

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32