Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Zemiaky SPŠ elektrotechnická Košice podrobnejšie informácie 28.10.2021
Tovary Osobný automobil SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 27.10.2021
Tovary Nákup respirátorov FFP2 SZŠ Košice Kukučínova 40 podrobnejšie informácie 26.10.2021
Služby Zrušenie výzvy “Rekonštrukcia športového areálu — atletický bežecký ovál-PD“. Gymnázium Trebišov podrobnejšie informácie 26.10.2021
Služby "Rekonštrukcia športového areálu-atletický bežecký ovál-PD" Gymnázium Trebišov podrobnejšie informácie 26.10.2021
Stavebné práce Oprava havarijného stavu strechy Haly „A“ v objekte SOŠ Šaca SOŠ Košice - Učňovská 5 podrobnejšie informácie 25.10.2021
Tovary Regály na mieru - knižnica SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 25.10.2021
Tovary Mrazené výrobky, ryby a hydina Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 25.10.2021
Tovary Učebnice pre žiakov SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 22.10.2021
Tovary Hlboko zmrazené potraviny IDEA Prakovce podrobnejšie informácie 22.10.2021
Stavebné práce Rekonštrukcia práčovne vrátane zakúpenia strojného vybavenia - Stavebná časť VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 22.10.2021
Tovary Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny IDEA Prakovce podrobnejšie informácie 21.10.2021
Tovary Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov IDEA Prakovce podrobnejšie informácie 21.10.2021
Tovary Servírovacie stolíky ARCUS Košice podrobnejšie informácie 21.10.2021
Tovary "Školiaci materiál a potreby I." Gymnázium Trebišov podrobnejšie informácie 21.10.2021
Stavebné práce Oprava poškodenej podlahy v LÚČ DSS, Šemša 139, objekt kaštieľ LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 20.10.2021
Tovary Manuálny - ručný brus SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 20.10.2021
Služby „ Služby stavebného dozoru na stavbe s názvom „ Obnova národnej kultúrnej pamiatky Komenského 2 v Košiciach evidovanej v ústrednom zozname pamiatkového fondu ako „Škola pamätná“-ELI SPŠ strojnícka Košice podrobnejšie informácie 18.10.2021
Tovary Zhotovenie klimatizácie do jedálne SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 15.10.2021
Tovary Debarierizácia objektov LÚČ DSS Šemša- dodávka stoličkových výťahov LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 15.10.2021
Tovary Vozíky VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 15.10.2021
Tovary Nákup učebníc a kníh SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 14.10.2021
Tovary Nákup tabletov SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 14.10.2021
Služby Zabezpečovacie zariadenie SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 14.10.2021
Tovary Stravné poukážky Školský internát Antona Garbana podrobnejšie informácie 14.10.2021
Nájdených 1 438 záznamov, zobrazujem 51 až 75.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42