Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Druh zákazky:

Stavebné práce

Názov zákazky:

Rekonštrukcia skladových nebytových priestorov, odstránenie stavby - búracie práce - Opakovaný postup verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ:

Gymnázium Šrobárová KE

Dátum zverejnenia:

26.03.2024

Prílohy:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (PDF, 385,57 kB)

Poznámka:

-

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42