V Bruseli sa začal šiesty mandát Výboru regiónov

V Bruseli sa v dňoch 11.-12. februára konalo ustanovujúce plenárne zasadnutie šiesteho funkčného obdobia Výboru regiónov. Predstavitelia lokálnych a regionálnych samospráv kreovali orgány výboru na obdobie 2015-2020.

Predsedom výboru regiónov sa na prvé dva a pol ročné obdobie stal Markku Markkula (EPP) z fínskeho mesta Espoo. Za prvého podpredsedu bol zvolený Karl-Heinz Lambertz, ktorý je zároveň predsedom parlamentu nemecky hovoriacej menšiny v Belgicku. Svoje prvé stretnutie mala aj slovenská delegácia, ktorá si zvolila svojho predsedu a členov Bureau.

Členovia delegácie potvrdili vo funkcii doterajšieho predsedu slovenskej delegácie a podpredsedu Výboru regiónov Milana Belicu. Druhým členom predsedníctva sa stal starosta mestkej časti Košice-Juh Jaroslav Hlinka. Košický samosprávny kraj je zastúpený vo Výbore regiónov svojim podpredsedom Istvánom Zachariašom. Členovia delegácie si zároveň vybrali aj komisie, v ktorých budú pracovať.

„Cez aktivity v dohovore starostov mám blízko k politikám zvyšovania energetickej efektívnosti, preto by som chcel pracovať v Komisii pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE), no zároveň vzhľadom na svoje skúsenosti chcem pôsobiť aj v Komisii pre politiku územnej súdržnosti (COTER)“, zdôvodnil svoj výber podpredseda KSK István Zachariaš.

Na stretnutí slovenskej delegácie bol zároveň potvrdený zástupca KSK v Bruseli Martin Mojžiš ako národný koordinátor a Dominika Forgáčová z kancelárie BSK v Bruseli ako jeho zástupca.

Rozdelenie členov slovenskej delegácie do komisií Výboru regiónov:

Vladimír Bajan – ECON, CIVEX
Milan Belica - ECON, SEDEC
Jozef Dvonč – ECON, SEDEC
Pavol Frešo – COTER,CIVEX
Augustín Hambálek – SEDEC
Jaroslav Hlinka – CIVEX, ENVE
Peter Chudík – NAT
Ivo Nesrovnal – COTER
István Zachariaš – COTER, ENVE

Slovenská delegácia

Výbor regiónov - Úlohou Výboru regiónov je tlmočiť názory miestnych a regionálnych orgánov na právne predpisy EÚ. Robí to vydávaním správ, či „stanovísk“ k návrhom Komisie.

Komisia, Rada a Parlament sa musia poradiť s Výborom regiónov pred prijatím rozhodnutí o otázkach týkajúcich sa miestnej a regionálnej správy (napríklad o politike zamestnanosti, životného prostredia, vzdelávania alebo verejného zdravia).

Výbor regiónov má v súčasnosti 353 členov (a rovnaký počet náhradníkov) zo všetkých 28 členských štátov EÚ, ktorí pracujú v jednotlivých komisiách:

CIVEX - Komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti
COTER - Komisia pre politiku územnej súdržnosti
ECOS - Komisia pre hospodársku a sociálnu politiku
EDUC - Komisia pre vzdelávanie, mládež, kultúru a výskum
ENVE - Komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku
NAT - Komisia pre prírodné zdroje

Viac informácií nájdete na webstránke Výboru regiónov.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.02.2015 13:50
Upravené: 12.03.2017 18:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001