V Bruseli aj o sociálnych službách

Podpredseda KSK Ján Szöllös a poslanec Zastupiteľstva KSK Juraj Beňa boli v dňoch 28. - 30. apríla 2013 na návšteve Bruselu. Na pozvanie Zastúpenia Európskej komisie (EK) v Bratislave sa zúčastnili návštevy zameranej na pripravované programovacie obdobie 2014 - 2020. Počas dvojdňového programu sa stretli s pracovníkmi Európskej komisie, Výboru regiónov ako aj Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. Na záver ich prijal aj podpredseda EK Maroš Šefčovič.

Návšteva sa uskutočnila vo veľmi dôležitom čase, keď KSK pripravuje tzv. RIUS (Regionálnu integrovanú územnú stratégiu), ktorá poslúži ako základ pre čerpanie štrukturálnych fondov na napĺňanie priorít rozvoja nášho kraja. Európska komisia už avizovala svoje predstavy o využívaní fondov v období 2014 - 2020, podľa ktorých viacero oblastí, ktoré sa financovali v tomto období, si bude vyžadovať špeciálne zdôvodnenie, ak by mali byť financované v budúcom programovacom období. Medzi takéto oblasti patrí všeobecná infraštruktúra vzdelávania (napr. ZŠ), infraštruktúra zdravotnej starostlivosti, komerčné zariadenia cestovného ruchu a miestne komunikácie.

Miestne komunikácie boli predmetom rozhovorov podpredsedu KSK so zástupcami EK. Poslanec KSK Juraj Beňa sa zaujímal o využitie štrukturálnych fondov pre domovy sociálnych služieb. „Európska komisia chce podporovať v budúcnosti domovy sociálnych služieb, ktoré majú do 40 klientov. V našom kraji, ale aj na celom SlovenskPodpredsedau, máme veľa zariadení, ktoré majú cez 100 klientov. Preto potrebujeme medziobdobie, aby sme postupne transformovali tieto zariadenia. A na to potrebujeme tiež štrukturálne fondy,“ uviedol Juraj Beňa na stretnutí s vedúcim odboru štrukturálnych fondov pre Slovensko na DG Regio, Christopherom Toddom.

 

Autor/zdroj: Martin Mojžiš
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.05.2013 16:00
Upravené: 08.03.2017 10:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001