Symbol Bruselu Manneken Pis v slovenskom kroji

Slávny bruselský cikajúci chlapček v slovenskom kroji. Aj takto budú vyzerať oslavy 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie, ktoré sa uskutočnia v sobotu 3. mája 2014 v Bruseli. Program, zastrešený šiestimi z ôsmich regiónov Slovenska, bude zložený z vystúpení folklórnych skupín, ukážok ľudových remesiel a ochutnávok slovenských špecialít, ktoré doplnia aj netradičné aktivity. Kultúrne centrum KSK pripravilo aktivity, ktoré budú prezentovať Košický kraj ako „Kraj plný inšpirácie“.

Košický kraj sa predstaví ako región, v ktorom sú tradície nielen stále živé, ale aj skutočne inšpiratívne pre súčasnosť. Aj vďaka tomu je destináciou s pestrou ponukou atraktivít, ktoré sú unikátne nielen z pohľadu Slovenska, ale aj z pohľadu celej Európy. Dramaturgia „košickej“ prezentácie nadväzuje na hlavný bod programu, ktorým je ceremoniál obliekania sochy Manneken Pis (cikajúceho chlapčeka na fontánke) do tradičného slovenského kroja.

FotoKultúrne centrum KSK pripravilo prezentáciu s názvom „Tradičné netradične“. Ide o exponáty, ktoré majú byť dôkazom, že tradície sú v tomto kraji inšpiráciou pre súčasnosť. Tradičný ľudový odev budú reprezentovať krojované bábiky, ktoré pre túto príležitosť zapožičala Únia žien Slovenska. Kroje bábik boli vytvorené v rámci projektu „Minikroje“ podľa autentických krojov z regiónov Abov, Spiš, Gemer a Zemplín. Umelecké spracovanie ľudových motívov zastúpia modely šiat z kolekcie „Tradície“, ktorú pripravili študenti Strednej odbornej školy na Gemerskej ulici v Košiciach a dôkazom naozaj živej tradície budú ukážky využitia originálnych ľudových vzorov v rámci jedného z trendov súčasného odevného dizajnu.

IFotkanteraktívnou a zároveň aj zážitkovou aktivitou bude „Pozvánka do kraja“, v ktorej sa budú môcť účastníci osláv odfotografovať pred fotostenou s najkrajšími pohľadmi do Košického kraja. V prípade záujmu sa môžu odfotiť v niektorej z charakteristických častí slovenského kroja (lajblík, šurc, parta), ktorú ešte nemali možnosť vidieť takto zblízka. „Fotografiu vytlačenú priamo na mieste si odnesú ako suvenír. Chceme ich takto inšpirovať, aby objavili, spoznali a zažili atmosféru tých miest v našom kraji, ktoré si v centre Bruselu vybrali. Pri tejto príležitosti predstavíme aj program Košického samosprávneho kraja Terra Incognita – Krajina nespoznaná, ktorého cieľom je inšpirovať domácich i zahraničných hostí, aby spoznali krásnu, aj keď pre mnohých ešte stále neznámu krajinu,“ hovorí riaditeľka Kultúrneho centra KSK Lenka Vargová Jurková. Poklady Slovenska odprezentujú aj vinári z Tokajskej oblasti, Nitrianskeho a Bratislavského kraja.

FotkaTERRA INCOGNITA je samostatný program iniciovaný regionálnou samosprávou na podporu kultúry a rozvoja kultúrneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky destinácií, produktov a služieb. Vznikol ako súbežná iniciatíva Košického samosprávneho kraja k projektu „Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013“. Hlavnou témou je kultúrne dedičstvo rozložené a zachované na 3 tematických cestách – železnej, gotickej a vínnej. Historický potenciál v jednotlivých obciach a mestách Košického kraja tak vytvoril línie jedinečných ciest po ktorých môže návštevník putovať a spoznávať nielen základné historické témy jednotlivých ciest, ale aj zažiť jedinečnú atmosféru kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré sa mu na týchto cestách ponúknu.

Viac na www.terraincognita.sk

Kultúrne centrum KSK, ktoré sídli v Košiciach na Hlavnej ulici č. 48, je kultúrnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorej cieľom je rozvoj kultúry a uchovávanie tradícií v podmienkach miest a obcí KSK. Kultúrne centrum ako implementačný orgán programu Terra Incognita koordinuje a realizovalo aktivity KSK v rámci projektu Košice – EHMK2013. Ako príspevková organizácia KSK poskytuje odborno-poradenské a metodické služby všetkým realizátorom kultúrno - osvetovej činnosti a organizuje významné kultúrne a vzdelávacie aktivity so zámerom zachovávať a rozvíjať tradície, podporovať rozvoj talentov, sprístupňovať poznatky i skúsenosti a svoje miesto v jej činnosti má aj edičná, projektová, dokumentačná a popularizačná činnosť a tiež výskum a prieskum.

Viac na www.osvetake.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 29.04.2014 12:34
Upravené: 28.12.2021 10:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001