Rok 2015 je Európskym rokom rozvoja

Európska únia od roku 1983 pravidelne vyberá tému, ktorej chce v nadchádzajúcom roku venovať zvýšenú pozornosť. Rok 2015 sa tak stal rokom Európskeho rozvoja, pričom ide o vôbec prvý rok venovaný vonkajšej činnosti EÚ.

Rozvojová politika je neoddeliteľnou súčasťou zahraničnej politiky EÚ. Málokto vie, že EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete, keďže poskytuje viac ako polovicu svetovej pomoci chudobným krajinám. V roku 2013 dosiahla rozvojová pomoc EÚ spolu celkovo 56,5 miliardy €. V rámci Európskeho roka rozvoja chce preto EÚ lepšie oboznámiť svojich občanov s konkrétnymi výsledkami rozvojovej pomoci a jej význame, podporiť angažovanosť a záujem občanov o rozvojovú pomoc, ako aj umožniť občanom viac vstúpiť do tvorby rozvojovej politiky.

Rok Európskeho rozvoja má pomôcť prezentovať európske odhodlanie bojovať proti chudobe a inšpirovať obyvateľov k väčšej angažovanosti pri riešení svetovej chudoby a smerovaní rozvojovej pomoci. Podľa prieskumu Eurobarometra 2013 si vyše 80% občanov EÚ myslí, že rozvojová pomoc je dôležitá, 60% považuje riešenie chudoby v rozvojových krajinách za jednu z priorít EÚ, no zároveň 50% opýtaných nemá dostatočné informácie o rozvojovej pomoci.

Motto Európskeho roka rozvoja je „Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť.“ Cieľom v roku 2015 preto bude oboznámiť obyvateľov EÚ so systémom rozvojovej pomoci a ukázať, ako aj vďaka nim rozvojová pomoc pomohla chudobným krajinám.

Hlavné aktivity v rámci Európskeho roka rozvoja na Slovensku:

  • Slohová súťaž EUSTORY pre študentov stredných škôl
  • Výtvarná súťaž ERR 2015 pre žiakov základných škôl
  • Konferencia samospráv krajín V4
  • Fotografická súťaž pre amatérov a profesionálov
  • Stánok ERR 2015 na festivale Bažant Pohoda
  • Medzinárodná konferencia rozvoj a demokracia 2015
  • Rozvojový deň 2015
  • Týždeň globálneho vzdelávania – regionálne rozvojové dni ERR 2015
  • Filmový festival Jeden svet – sekcia ERR 2015

Bližšie informácie o Európskom roku rozvoja nájdete na:

http://err2015.zifer.sk/

https://europa.eu/eyd2015/sk

 

Autor/zdroj: Viktor Klik
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 05.02.2015 06:00
Upravené: 28.12.2021 10:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001