Európske kultúrne fórum bolo aj o Košiciach

V Bruseli sa 4.-6. novembra konalo po dvoch rokoch konalo najvýznamnejšie podujatie zamerané na kultúrny sektor, ktorý organizuje Európska komisia. Európske kultúrne fórum sa zaoberali aktuálnymi trendmi a budúcnosťou kultúry.

Svojou účasťou podujatie podporili aj predseda Európskej komisie Jose Manuel Barroso a komisárka pre vzdelanie, kultúru, mnohojazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou. Pracovná časť konferencie mala tri bloky. Prvý bol zameraný na meranie skutočnej hodnoty kultúry. V druhom bloku diskutovali odborníci o nových modeloch financovania kultúry založených na vernosti konzumentov kultúry. V treťom sa diskutovalo o tzv. vernostných modeloch (loyalty-based models), nových modeloch, ktorých vznik umožnil digitálny rozvoj. Tie sú často založené na malých platbách prichádzajúcich od konzumentov kultúry, ktorých spája pocit vernosti a komunity.

Kľúčovou témou pre kultúru je vytváranie si publika, tzv. audience development. Práve do diskusie na túto tému bola zaradená do programu prezentácia projektu SPOTS, ktorý sa realizuje v rámci projeku EHMK Košice 2013 na košických sídliskách. Manažérka projektu Blanka Berkyová predstavila jeho koncept a vývoj, ktorým za niekoľko rokov svojej existencie prešiel. Tento projekt bol veľmi dobrým príkladom práce s publikom na komunitnom princípe.

Veľmi očakávanou bola aj prezentácia pokroku pri príprave programu Creative Europe na nasledujúce programovacie obdobie zo strany Európskej komisie. Podľa Karela Bartáka, vedúceho oddelenia pre program Kreatívna Európa na Generálnom riaditeľstve, Vzdelávanie a kultúra bude mať program na ďalšie sedemročné obdobie navýšený rozpočet o 9%. Celková suma 1,46 mld. EUR bude pridelená projektom v troch programoch Kultúra (31%), Média (56%) a Viacsektorový program (13%). Program Kultúra bude, tak ako v minulom programovacom období, podporovať kooperačné projekty, siete (networks), platformy a európske ceny (literatúra, EHMK, atď.). Novinkou bude, že do projektov budú môcť byť zapojení aj partneri z krajín mimo EÚ, napr. z krajín Východného partnerstva (napr. Ukrajina).

Kooperačné projekty sa budú deliť na väčšie (1 koordinátor a min. 5 partnerov, veľkosť projektu max. 2 mil. EUR a 50% spolufinancovanie) a menšie (1 koordinátor a min. dvaja partneri, max. 200 tis. EUR na projekt a 60% spolufinancovanie). Oprávnení budú kultúrni operátori s aspoň 2 ročnou históriou a projekty bude možné realizovať 4 roky. Prvá výzva v novom programovacom období bude koncom roka 2013 s uzávierkou začiatkom marca 2014. Druhá výzva bude vyhlásená v júli 2014. Siete (networks) budú podporené iba v dvoch výzvach v celom programovacom období (jedna výzva v marci 2014 a druhá v júli 2016). EK podporí len limitovaný počet networkov. Network má mať min. 15 členov (aspoň dvojročná história) z 10 krajín, rozpočet max. 250 tis. EUR/rok (80% spolufinancovanie z EU) a po schválení bude predfinancovaných 70% ropočtu na začiatku projektu. V prípade literárnych prekladov budú výzvy na dvojročné projekty, preklad 3-10 diel v jednom projekte, 50 % spolufinancovanie, max. 100 tis. EUR. Prvá výzva bude začiatkom 2014. Platformy budú slúžiť na posilnenie viditeľnosti začínajúcich európskych (emerging) umelcov. Komisia podporí obmedzený počet platforiem v troch výzvach (roky 2013-2014). Na čele bude koordinátor, ktorý bude koordinovať min. 10 členských organizácií a ročný rozpočet bude 500 tis. EUR. V podpore platformy musí byť aspoň 30% začínajúcich umelcov. Plaforma môže udeľovať ďalej granty až do výšky 60 tis. EUR. Príručka pre prijímateľa bude preložená do všetkých európskych jazykov až v roku 2015, dokedy by sa mal celý systém ustáliť.

Autor/zdroj: Martin Mojžiš
Zverejnil:
Vytvorené: 13.11.2013 06:00
Upravené: 14.11.2013 15:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001