Zrekonštruovaný trebišovský kaštieľ zdôrazní historický šľachtický rod

Rozsiahla rekonštrukcia začala v Múzeu a Kultúrnom centre Južného Zemplína v Trebišove. Prvé stavenisko v rámci projektu obnovy národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ v Trebišove prevzal v piatok 17. júla zhotoviteľ – akciová spoločnosť PEhAES. Ide o jeden z piatich projektov v kultúrnych zariadeniach, na ktoré Košický samosprávny kraj, ako zriaďovateľ, získal prostriedky z Regionálneho operačného programu (ROP). Schválený nenávratný finančný príspevok je vo výške 2 365 500 eur.

Cieľom projektu je z výšenie kultúrno-spoločenského potenciálu využitia Múzea a Kultúrneho centra Južného Zemplína v Trebišove v rámci rozvoja a inovácie kultúrnej infraštruktúry mesta Trebišov.

Kaštieľ, ktorý dal postaviť gróf Imrich Csáky v roku 1786 v neskorobarokovom slohu, je dominantou mesta Trebišov a je to národná kultúrna pamiatka. Neskôr ho prebudovala rodina Andrássyovcov. Momentálne slúži ako Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína. Zbierkový fond tvorí 148 000 zbierkových predmetov. Múzeum tvorí 11 stálych expozícií. Kaštieľ je bránou na tokajskú vínnu cestu.

Ide o tehlovo-kamennú stavbu, dvojpodlažnú budovu tvaru „U“, so sedlovou strechou, s dvoma vežičkami ukončenými kupolou. V súčasnosti je objekt v zlom technickom stave: evidujú tu zatekanie, chýba izolácia strechy, vlhne murivo a podlahy, opadáva omietka, nadmerne sa tvoria plesne, chýbajú zvody a izolácia suterénneho muriva, veže kaštieľa sú bez odkvapových rúr, voda zateká k murivu, nefunkčné sú drenážne trubky. Hlavným zámerom projektu zatraktívnenie objektu a vytvorenie priestorov pre interakciu rôznych sfér kultúrneho a spoločenského života

Po rekonštrukcii objektu kaštieľa sa dosiahne vyšší štandard, zvýši sa kvalita poskytovaných služieb, vznikne zázemie pre interaktívne expozície o regionálnej histórii šľachtických rodov vlastniacich kaštieľ. Zrekonštruovaná zrkadlová sieň bude slúžiť na spoločenské udalosti.

Zlepší sa technický stav a architektonický výraz národnej kultúrnej pamiatky. Vzniknú nové priestory: galéria v podkroví, kde sa budú odohrávať predstavenia z regionálnych dejín, Andrássyho trakt s expozíciou a novým interaktívnym priestorom na prezentáciu prepojenia histórie Andrássyovcov s históriou výroby tokajského vína. Nezanedbateľné je plánované zníženie energetickej náročnosti prevádzky objektu, vytvoreniu bezbariérového prístupu do objektu vrátane vstupu na poschodia. Všetky tieto zásahy by mali priniesť zvýšenie kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívnej účasti - vyššej participácii na kultúrnom živote, zvýšeniu atraktivity mesta, rozvoj a inováciu kultúrnej infraštruktúry a následne zvýšenie počtu jeho návštevníkov.

Stavebné práce budú rozdelené do niekoľkých častí. Kaštieľ prejde obnovou a modernizáciou priestorov - výmena okien, dverí, podláh, osvetlenia. Na I. nadzemnom podlaží sa budú robiť sanačné práce s murivom, plánované je odvedenie vlhkosti od konštrukcie, zabránenie zatekaniu vody a prenikaniu vlhkosti zo zeminy. Rekonštrukcia podláh vráti priestoru historický charakter. Obnova a modernizácia sa dotkne druhého nadzemného podlažia. Čaká ho úplná rekonštrukcia zrkadlovej siene so zmenou dispozície. Výstavné priestory budú riešené ako „Andrássyovské podlažie“. Niektoré priechodné miestnosti budú uzavreté, vybrané dverné otvory a steny upravené. Naplánovaná je aj inštalácia kamerového systému. Na III. nadzemnom podlaží sa počíta s rekonštrukciou strešného plášťa vrátane zateplenia. Zriadenie malej galérie. V severnej veži bude vytvorený klimatizovaný sklad. Súčasťou projektu je interiérové vybavenie vrátane schodolezu.

Kaštieľ má významné postavenie – je bránou na Tokajskú vínnu cestu. Okrem vzácnych exponátov a expozícií je v ňom rozľahlá expozícia tokajského vinohradníctva a vinárstva. Kaštieľ je súčasťou jedinečného, unikátneho historického parku, v jeho blízkosti sa nachádza hrobka grófa Júliusa Andrássyho, rybník, zrúcaniny hradu Parič, historické kostoly. Tieto unikáty spolu tvoria celok, ktorý po rekonštrukcii kaštieľa bude poskytovať balík atraktívnych služieb pre návštevníkov. Zariadenie je príspevkovou organizáciou KSK a jedinečné v tom, že spája dve zložky – múzeum a osvetové stredisko, čo vytvára predpoklad pre získavanie širokej cieľovej skupiny návštevníkov.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.07.2015 15:00
Upravené: 17.06.2021 13:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine