Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave odovzdané staviteľovi

Druhé kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v ktorom do konca roka prebehne rozsiahla rekonštrukcia, dnes odovzdali stavebníkovi. Tým je združenie SMS Kapa Sentinel: Stavby Mostov Slovakia, a.s. Zážitkové centrum Sentinel je kultúrne zariadenie, na ktorého obnovu kraj získal prostriedky z Regionálneho operačného programu (ROP)

Cieľom projektu je lepšie využiť kultúrno-spoločenský potenciál Baníckeho múzea v rámci rozvoja a inovácie kultúrnej infraštruktúry mesta Rožňava, zlepšiť poskytované služby i kultúrne povedomie občanov a návštevníkov mesta. Schválený nenávratný finančný príspevok je vo výške (NFP) 1 145 120,12 eur

Mesto Rožňava, centrum Horného Gemera, je staré banícke mesto, ktoré prispelo do technického napredovania Európy rozvojom banskej a železiarskej techniky. Národná kultúrna pamiatka, ktorá slúži ako Banícke múzeum, plní funkciu okresného vlastivedného múzea so špecializáciou na baníctvo a hutníctvo Spišsko-gemerského Rudohoria. Múzeum má 6 stálych expozícií, ročne pripraví 25 výstav. V zbierkovom fonde je 49 tisíc muzeálií.
Objekt múzea bol postavený v rokoch 1905-1910 a je najstaršou budovou postavenou pre bansko-hutnícke múzejníctvo v strednej Európe. Budova, vrátane nádvoria, je v zlom technickom stave, potrebuje kompletnú obnovu a pripojenie na inžinierske siete. Chýba expozičný priestor pre najvýznamnejšie exponáty múzea, podkladové plochy a krytú plochu pre exponáty na nádvorí múzea. Preto je zámerom projektu zatraktívnenie objektu a vytvorenie priestorov pre interakciu rôznych sfér kultúrneho a spoločenského života.

Vďaka rekonštrukcii objektu sa zlepší technický stav a architektonický výraz národnej kultúrnej pamiatky, vytvoria sa nové priestory pre najvýznamnejšie a najcennejšie exponáty múzea – parné automobily, podkladové plochy a krytá plocha pre exteriérové exponáty. Pribudne bezbariérový prístup do objektu múzea, vrátane vstupu na poschodia (schodolez, zdvíhacia plošina) a zníži sa energetická náročnosť prevádzky. Investičný projekt by mal priniesť aj lepšie kultúrne povedomia občanov a návštevníkov, väčšiu atraktívnosť mesta, rozvoj a inováciu kultúrnej infraštruktúry a následne aj viac návštevníkov múzea.

Prístavba a rekonštrukcia objektu zahrnie úpravy prvého a druhého nadzemného podlažia bansko–hutníckej expozície, opravu fasády, vstupného schodiska, repasovanie okien a vstupných dverí, zateplenie podláh a strechy, výmenu poškodených prvkov krovu, latovania a krytiny, dispozičné úpravy, rozvody elektroinštalácie, zdravotechniky, vykurovania, inštaláciu dvoch solárnych kolektorov na ohrev vody. Na nádvorí sa zabezpečí bezbariérový prístup k exponátom a upraví sa spád nádvoria a výstavných plôch, vysadí sa zeleň, zrekonštruuje oplotenie a vznikne nová krytá výstavná plocha pre exteriérové exponáty.

Účelový objekt bansko-hutníckej expozície je najstaršou budovou postavenou pre bansko-hutnícke múzejníctvo v strednej Európe. V zbierkach sa nachádzajú unikátne muzeálie: parný nákladný automobil Škoda SENTINEL– jediný na Slovensku, cestný parný valec – tretí najstarší na svete (Oslo, Nový Zéland, Rožňava) a na Slovensku jedinečná zbierka banských lokomotív a nakladačov. Vo vynovených priestoroch bude možné absolvovať jazdu na parnom automobile a banskej železničke, využiť novú interaktívnu miestnosť, ponúknuť prezentácie kultúrno-výchovnej činnosti a tvorivé dielne na nádvorí, predviesť vŕtaciu techniku, skvosty zlievarenských produktov, tavenie v poľnej šachtovej peci.

Cieľom opatrenia ROP je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrnom a poznávacom cestovnom ruchu.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2015 11:30
Upravené: 17.06.2021 13:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine