Vstúpte do Salónu východoslovenských výtvarných umelcov

Východoslovenská galéria Košice otvorila 6. novembra Salón východoslovenských výtvarných umelcov. Ojedinelé výstavné podujatie, ktoré potrvá až do konca tohto roka, ponúka diela 74 výtvarníkov.

Diela 74 výtvarníkov, ktorí reagovali na otvorenú výzvu galérie, prezentujú rôzne plošné i priestorové druhy a žánre. Najpočetnejšiu skupinu tvorí médium maľby s polstovkou prihlásených autorských techník. Návštevníci si tak môžu pozrieť prierez rôznorodých umeleckých stratégií v dominujúcej maľbe, ale aj kresbe, grafike, digitálnom umení, objekte, plastike, resp. fotografii, v procese ktorých sa prelínajú subjektívne výtvarné koncepty, štýly či zvolené materiály.

„Ambíciou nultého ročníka reprezentatívnej výstavy Salón východoslovenských výtvarných umelcov 2014 je v perspektíve nadchádzajúcich rokov udomácniť cyklický expozičný priestor v dramaturgii galérie pre tento druh návštevnícky žiadaného výstavného formátu,“ hovorí riaditeľ Východoslovenskej galérie Košice Martin Račko.

Plagát

Vychádzajúc zo štatútu Východoslovenskej galérie v Košiciach, jej kľúčovou odbornou gesciou je dokumentácia, archivácia a zhodnocovanie zbierok, resp. prezentácia výtvarného umenia východoslovenského regiónu. Práve preto chce na tejto výstavnej platforme propagovať tvorbu tej časti výtvarných umelcov, ktorých aktivity sú tvorivo, geneticky alebo profesionálne výhradne previazané s východnou časťou Slovenska

„V neposlednom rade sme chceli vytvoriť dôstojné a žičlivé prostredie salónu v tej pravej podobe, v akej ho zažíval niekdajší Paríž v čase impresionistov. Otvárame tak priestor pre názorové a tvorivé konfrontácie, argumentácie a prezentácie medzigeneračných autorských stratégií, ponúkajúc priestor na laické i odborné diskusie,“ dodáva Martin Račko.

Salón východoslovenských výtvarných umelcov potrvá do 31. decembra 2014.

Na Salóne východoslovenských výtvarných umelcov vystavujú:

Zita Aranyáz, Hana Bačová, Dušan Baláž, Milan Bandurčin, Gejza Barczi, Ján Bartko, Helmut Bistika, Zdenka Blońska, Anna Boršovská – Nemcová, Pavol Bratský, Miroslav Bucher, Xénia Columby – Sinayová, Attila Duncsák, Vojtech Farkas, Nikolaj Feďkovič, Štefan Filep, Andrej Gaj, Ladislav Gajdoš, Anna Gajová, Tibor Gáll, Anna Gregorová, Ľubomír Guman, Ján Hanák, Danica Hanáková, Margita Hanáková, Andrej Haščák, Július Hegyesi, Martin Heštera, Alexander Jazykov, Vladimír Jeník, Kamil Jurášek, Ondrej Jurín, Miriam Kavuličová – Tomašiaková, Prokip Kolisnyk, Otto Korkoš, Ľudmila Lakomá – Krausová, Ján Leško, Eva Lešková, Peter Lipkovič, Andrea Lipkovičová, Mikuláš Lovacký, Tomáš Makara, Peter Mandzjuk, Tomáš Marušiak, Pavel Michalič, Janka Onušková, Karol Petreš, Peter Pollág, Ján Polák, Rudolf Rabatin, Arpád Račko, Martin Račko, Zlata Reištteterová, Štefan Schmidt, Emil Semanco, Igor Sokolovský, Jozef Suchoža, Ivan Šafranko, Stanislav Šalko, Vladimír Šuster, Pavol Tarasovič, Peter Trembáč, František Turcsányi, Jaroslav Uhel, Peter Valiska Timečko, Anton Vasilko, Gabriela Verešová, Pavol Vojtaško, Marko Vrzgula, Richard Wagner, Marek Záhorský, Júlia Zelená, Richard Zozulák, Ivana Živčáková.

Tu nájdete fotografie z vernisáže.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.11.2014 18:00
Upravené: 14.06.2021 10:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine