Týždeň slovenských knižníc začína v našom ostrove kultúry

Od 31. marca do 6. apríla 2014 sa uskutoční už 15. ročník Týždňa slovenských knižníc (TSK), ktorého cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2014 sa uskutoční 31. 3. 2014 o 13.00 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hviezdoslavovej ulici.

Týždeň slovenských knižníc predstavuje počtom zapojených knižníc a pripravovaných podujatí neprehliadnuteľný signál pre celú spoločnosť, že knižnice zohrávajú svoju významnú rolu aj v dnešnom digitálnom veku a svoje služby rozširujú aj vo virtuálnom priestore internetu tak, aby boli na dosah a v prospech všetkým občanom vo všetkých regiónoch Slovenska.

Organizátormi podujatia sú Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK). Mottom týždňa je "Knižnice pre všetkých". Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2014 je Ján Gallovič, člen činohry Slovenského národného divadla.

Poslaním knižníc je uspokojovať kultúrne, vedeckovýskumné, vzdelávacie a informačné potreby občanov, podporovať ich celoživotné vzdelávanie a duševný rozvoj a zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. Súčasné knižnice sú modernými inštitúciami, ktoré v dostatočnej šírke majú svoj aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce, mesta, regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov, ponúkajú veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov, používateľov a návštevníkov. A to nielen v uzavretých priestoroch knižníc, ale čoraz viac aj vo virtuálnom prostredí.

Stovky rôznorodých knihovníckych podujatí sú cielene adresované deťom, mládeži ale i rôznym komunitným spoločenstvám (starším spoluobčanom, nezamestnaným a pod.); spájajú virtuálny svet s reálnym svetom kníh, literatúry, tlačeného i hovoreného slova i samotného čítania. Knižnice v snahe zatraktívniť svoje portfólio skvalitňujú a dopĺňajú ponuky svojich služieb – organizujú vzdelávacie kurzy, školenia na podporu informačnej gramotnosti, budujú digitálne knižnice s ponukou elektronických informačných zdrojov.

Otvorenie Týždňa slovenských knižníc je tradične spojené s odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu v roku 2013.

Vyvrcholením TSK 2014 bude podujatie na podporu čítania detí Noc s Andersenom vo verejných a školských knižniciach zo všetkých regiónov Slovenska v piatok dňa 4. apríla 2014, kedy sa aj slovenské deti zapoja do významného medzinárodného podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy v deň narodenín dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Tento rok sme opäť prekonali minuloročný rekord, kedy sa na podujatí na Slovensku zúčastnilo viac ako 200 knižníc a 8 500 detí. Knižnice sa ešte stále prihlasujú, ale k dnešnému dňu evidujeme už 202 „spacích miest“ vo všetkých regiónoch Slovenska.

Partnermi TSK 2014 a podujatia Noc s Andersenom sú Vydavateľstvo Slovart, Panta Rhei, McDonald´s, TV BRATISLAVA a RTV: Rádio Regina, ktoré bude vysielať celodenné rozhlasové vysielanie Rozprávkové Rádio Regina pri príležitosti Noci s Andersenom 2014 dňa 4. 4. 2014.

Autor/zdroj: Daniela Džuganová, predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.03.2014 15:00
Upravené: 14.06.2021 10:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine