Štrnáste Dvorné dialógy o Kláštorisku

Vo výstavných priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi sa 23. júla uskutočnili v poradí už štrnáste Dvorné dialógy, ktorých hosťom bol popredný slovenský archeológ Michal Slivka.

Michal Slivka prezentoval excelentnou prednáškouZa mimoriadneho záujmu spišskej kultúrnej verejnosti prednášajúci v prvej časti predstavil výsledky dlhoročného archeologického bádania na Kláštorisku v Slovenskom raji, kde v 14. – 16. storočí existoval kartuziánsky kláštor. Priblížil počiatky viacerých spišských stredovekých kláštorov s osobitým dôrazom na cistercitské opátstvo v Spišskom Štiavniku. Zdôraznil potrebu opätovného výskumu zaniknutých objektov v polohe Pažica pri Spišskej kapitule.

Riaditeľka múzea Zuzana Krempaská udelila Michalovi Slivkovi čestné členstvo v redakčnej rade vlastivedného časopisu SpišV druhej časti vystúpenia predstavil svoju novú knihu s názvom Pohľady do stredovekých dejín Slovenska, ktorá medzi prítomnými vzbudila mimoriadny ohlas.

Po skončení prednášky riaditeľka Múzea Spiša Zuzana Krempaská udelila vzácnemu hosťovi čestné členstvo v redakčnej rade vlastivedného zborníka Výstavnú sieň zaplnili záujemcovia o históriu do posledného miestaSpiš za jeho mimoriadny prínos k archeologickému výskumu regiónu. Na záver stretnutia sa uskutočnila autogramiáda. Štrnáste Dvorné dialógy sa zaradili medzi významné kultúrno-spoločenské podujatia tohtoročného leta v Spišskej Novej Vsi.

 

Autor/zdroj: Miroslav Števík, foto Monika Dobšinská
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2014 12:30
Upravené: 14.06.2021 10:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine