Spišiaci spoznávali významné archeologické lokality

Členovia Spišského dejepisného spolku absolvovali v sobotu 17. septembra poznávaciu exkurziu po najvýznamnejších archeologických lokalitách Spiša. Ich úvodné kroky smerovali do oblasti, kde sa stretali hranice Spiša a Liptova.

V polohách Šoldov a Hrachovisko v minulosti existovali stredoveké dediny. Účastníci exkurzie ocenili úpravu prostredia základov stredovekého kostola v Šoldove, nachádzajúceho sa na území obce Štrba. V ďalšom programe navštívili členovia SDS polohu zaniknutej stredovekej osady Stojany na území Popradu, z ktorej sa zachovali iba základy kostola sv. Antona Pustovníka. Táto poloha ešte len čaká na primeranú úpravu a prezentáciu.

Nasledovali vzácne archeologické lokality dokumentujúce osídlenie z viacerých období – Gánovce (Hrádok), Hôrka – Ondrej (Skalka), Jánovce – Machalovce (Hradisko) a Spišský Štvrtok (Myšia hôrka). Posledne spomínaná poloha sa zvykne nazývať Spišskými Mykénami, keďže tu existovalo významné staroveké oppidum.

Popoludňajší program pokračoval návštevou Kežmarku, kde si účastníci exkurzie prezreli polohu Michalský vŕšok (nad železničnou stanicou), na ktorom v stredoveku existovala dedina pohraničných strážcov s kostolom sv. Michala archanjela. V tejto polohe v minulosti existovalo kultové miesto pripomínajúce Stonehenge. V súvislosti s Kežmarkom sa pozornosť prítomných upriamila na lokalitu Jeruzalemský vrch, ktorá patrí k najcennejším na hornom Spiši. Žiaľ, necitlivými stavebnými zásahmi (letné kino a pod.) bola znehodnotená. Poslednou zastávkou sa stala poloha Burchbrich na území Veľkej Lomnice, kde sa nachádzalo významné sídlisko z konca doby kamennej a začiatku doby bronzovej.

Excelentné sprievodné slovo počas exkurzie predviedol známy spišský archeológ Marián Soják, ktorý zaujímavé rozprávanie obohatil o ukážky originálnych nálezov či nákresov (rekonštrukcií) jednotlivých lokalít. Perfektnú organizáciu celého sobotňajšieho programu za účasti 72 milovníkov histórie nášho regiónu zabezpečil predseda Spišského dejepisného spolku – Ivan Chalupecký.

 

Autor/zdroj: Text a foto: Miroslav Števík
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.09.2016 12:49
Upravené: 28.06.2021 13:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine