Slovensko má prvú Prezidentskú knižnicu

Prezidentskú knižnicu, založenú zo súkromnej knižnej a audiovizuálnej zbierky Rudolfa Schustera, otvorili vo štvrtok 18. júna 2015 v priestoroch Východoslovenskej galérie na Hlavnej 27 v Košiciach. Prezidentská knižnica bude špecializovaným pracoviskom Verejnej knižnice J. Bocatia v Košiciach. Zriaďovateľom obidvoch kultúrnych inštitúcií je Košický samosprávny kraj.

Rudolf Schuster v prezidentskej knižniciMyšlienka zriadiť prezidentskú knižnicu vznikla podľa vzoru amerických prezidentov. , ktorý bol v rokoch 1999 – 2004 prvým slovenským prezidentom zvoleným v priamych voľbách, sa s myšlienkou zriadiť knižnicu, obrátil na predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu. Na verejnú prezentáciu ponúkol nielen 50 titulov svojich vlastných autorských kníh, ale rozhodol sa darovať aj ďalších približne 1500 kníh, ktoré získal vo forme darov od prezidentov či iných osobností sveta.

V prezidentskej knižnici bude k dispozícii aj filmový, video a rozhlasový archív Rudolfa Schustera. Sú v ňom napríklad filmy a rôzne vystúpenia zo Schusterových študentských čias, predsvadobná cesta, svadba, rodinné dovolenky, služobné cesty. Významnú časť tvoria dokumentárne film odvysielané českou a slovenskou verejnoprávnou televíziou, záznamy z rôznych stretnutí so spisovateľmi, film o práci R. Schustera v národných výboroch, vo VSZ, z obdobia pôsobenia na poste predsedu Slovenskej národnej rady, veľvyslanca ČSFR v Kanade, dokument o založení Strany občianskeho porozumenia, z obdobia kandidatúry na prezidenta SR. Filmy dokumentujú aj prezidentské obdobie a viaceré zahraničné cesty, o ktorých napísal a vydal knihy.

Zvláštnu kategóriu filmov tvoria dokumenty, ktoré Slovenská televízia odvysielala po ukončení prezidentského pôsobenia zo zahraničných ciest Rudolfa Schustera – z Islandu, Grónska, Aljašky, Kamčatky, Severného a Južného pólu, Čukotky, Kanady.

Cenný je aj rozhlasový archív, v ktorom je desiatka rozhlasových hier odvysielaných v Slovenskom rozhlase a okolo 20 literárno-dramatických pásiem. Nájdu sa v ňom aj rôzne rozhlasové reportáže spred roka 1989 i po ňom. Ďalej čítanie z kníh R. Schustera odvysielané Československým rozhlasom.

Knihy, ktoré napísal Rudolf Schuster, sú rozdelené podľa žánrov – detektívky, romány, monografie, reportáže a pod. Návštevníci si ich môžu v čase otváracích hodín prečítať priamo v knižnici. Všetky tituly sú určené len na prezenčné štúdium – teda len na pôde Prezidentskej knižnice. Rovnako si návštevník bude môcť vybrať spomedzi filmových a video dokumentov, či rozhlasových nahrávok zoradených v zozname. Pracovníčka knižnice na veľkoplošnej obrazovke sprostredkuje prezentáciu vybraných dokumentov.

Rudolf Schuster sa chce v priestoroch knižnice stretávať aj s rôznymi skupinami návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o novodobú históriu našej krajiny, špeciálne o spomienky a skúsenosti bývalého prezidenta, veľvyslanca, predsedu národnej rady, primátora. Stretnutie si bude treba vopred dohodnúť, uskutočňovať sa bude vždy v pondelok v čase od 16. do 17. hodiny. Prezidentskú knižnicu bude možné využívať aj na prijatia rôznych zahraničných delegácií, či už na úrovni vlády, kraja alebo mesta.

Prezidentská knižnica, ako špecializované pracovisko Verejnej knižnice J. Bocatia v Košiciach, bude fungovať ako čitáreň. To znamená len na prezenčné štúdium priamo v jej priestoroch. Materiály nebude možné požičiavať domov, ani ich kopírovať a rozmnožovať.

Prevádzku knižnice v priestoroch Východoslovenskej galérie bude zabezpečovať VKJB. Rudolf Schuster na základe darovacej zmluvy venoval zbierkové predmety, predovšetkým knihy, audiovizuálne dokumenty a iné predmety vo svojom vlastníctve, do vlastníctva Košického samosprávneho kraja, aby umožnil širokej verejnosti prístup k týmto zbierkovým predmetom. Košický samosprávny kraj zabezpečí v záujme rozvoja kultúry, vzdelávania, výchovy a tiež cestovného ruchu prezentáciu zbierky i starostlivosť o ňu. Rudolf Schuster dal knižnici k dispozícii aj veľkoplošný televízny prístroj a príslušnú informačnú a komunikačnú techniku na prezentovanie všetkých archívnych materiálov.

●●●

Dr. h. c. mult. Ing. RUDOLF SCHUSTER, PhD. (4. januára 1934, Košice)
Vyštudoval inžinierske staviteľstvo, začínal ako projektant, pracoval vo Východoslovenských železiarňach. Od roku 1974 sa datuje jeho pôsobenie v samospráve - na Národnom výbore mesta Košice. V rokoch 1983–86 bol po prvýkrát primátorom mesta, predsedom Východoslovenského krajského národného výboru (1986–89), predsedom Slovenskej národnej rady (1989–90), veľvyslancom ČSFR v Kanade (1990–92), po druhý raz primátorom mesta Košice (1994–99). V prvých priamych voľbách v máji 1999 bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky. Okrem politiky sa presadil aj ako prozaik, dramatik, scenárista, fotograf a filmár. Literárnu činnosť začal spoluprácou so Slovenským rozhlasom v Košiciach. Knižne debutoval cestopisnou knihou Necestami Brazílie (1987). Je autorom takmer štyridsiatky kníh. Okrem prózy, cestopisov a publicistických diel písal scenáre pre rozhlas a televíziu, rozhlasové pásma a literárne predlohy k dokumentom.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.06.2015 18:00
Upravené: 17.06.2021 13:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine