Skvosty z archeologických zbierok VSM sú vo Varšave

V Štátnom archeologickom múzeu vo Varšave otvorili 14. januára 2014 výstavu Archeologické klenoty Východoslovenského múzea v Košiciach. Výber 140 najvzácnejších, najzaujímavejších a najkrajších kolekcií archeologických nálezov prezentuje kultúrne bohatstvo jedného z najstarších fondov múzea a zároveň aj prácu bývalých riaditeľov, kustódov a bádateľov múzea, ktorí sa v minulosti najviac zaslúžili o rozvoj múzea. Výstava vznikla k 140. výročiu VSM.

Výstava„Po desiatich rokoch sme sa vrátili do Varšavy,“ hovorí riaditeľ Východoslovenského múeza v Košiciach Róbert Pollák. „S poľskými kolegami máme veľmi dobré a dlhoročné kontakty. Aj prvé zahraničné predstavenie tejto výstavy bolo v Poľsku, v Podkarpatskom múzeu v Krosne, kde nám dokonca dokázali vydať aj dvojjazyčný katalóg. Klenoty z našich zbierok boli potom vystavené aj v archeologickom múzeum v Krakove a v Tarnove. Výstava v Štátnom archeologickom múzeu vo Varšave, ktorá je pod záštitou slovenského veľvyslanca v Poľsku Vasila Grivnu, je pre nás veľký úspech.“ Výrazný podiel na realizácii výstavy má Slovenský inštitút vo Varšave, otvoril ju generálny konzul SR v Poľsku Marek Lisánsky.

NávštevníciNa výstave sú inštalované viaceré málo známe a zabudnuté pamiatky pochádzajúce z územia bývalej abovskej a zemplínskej župy. Sú medzi nimi skutočné unikáty – napríklad hlinený model pece z 5. tisícročia pred n.l., niektoré antické pamiatky – napr. hlinené dlaždice z Aquinca či mozaika z bieleho mramoru z aténskej akropoly, pochádzajúce z niekdajšej, dnes už neexistujúcej zbierky, ktorá bola v minulosti prevezená z múzea do Budapešti. Z novších zbierok kolekcie z doby bronzovej z Košíc, Valalikov, Barce, Rozhanoviec, Nižnej Myšle, Somotoru, ktoré výraznou mierou obohatili zbierkový fond múzea a majú nenahraditeľnú vedeckú hodnotu. Ťahákom výstavy sú predmety z drahých kovov – zlaté a strieborné šperky z doby bronzovej (zlaté vlasové prívesky a krúžky z Čane, Somotoru a Viničiek), sťahovania národov (strieborné spony z Čane, pozlátená strieborná pracka z Košíc - magnezitovej bane) a včasného a vrcholného stredoveku (šperky zo staromaďarských pohrebísk v Karosi a Strede nad Bodrogom, radových a prikostolných cintorínov v Somotore a vo Svinici). Skutočným skvostom medzi exponátmi je viacfarebná emailová spona z Trsteného pri Hornáde s motívom orla a zajaca, čerpajúcim z mytológie starých národov.

Archeologické klenoty možno uvidia aj v Poznani, pretože aj tamojší múzejníci prejavili záujem o ich vystavenie.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková, foto: archív VSM
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.01.2014 12:00
Upravené: 14.06.2021 10:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine