Po piatich rokoch sa otvára historická účelová budova Východoslovenského múzea

Rozsiahly projekt obnovy, spojenie niekoľkých zdrojov financovania a úsilie mnohých ľudí prinášajú metropole Košického kraja výsledok v podobe oživenej historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu mieru. Po piatich rokoch rekonštrukcie sa v piatok 13. septembra opäť otvárajú brány jednej z najstarších samostatne stojacich muzeálnych budov na Slovensku. Stane sa tak 110 rokov od sprístupnenia prvej expozície, z ktorej sa zachoval aj katalóg (21. júna 1903). Do Košíc sa vďaka tomu mohol po piatich rokoch vrátiť aj unikátny Košický zlatý poklad, ktorý za ten čas absolvoval úspešnú cestu po výstavných sieňach na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a Poľsku.

Rozsiahla, päť rokov trvajúca rekonštrukcia, sa mohla uskutočniť vďaka viaczdrojovému financovaniu, ktoré vyvrcholilo zaradením medzi investičné projekty podporené z výzvy Regionálneho operačného programu určenej pre Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013.

Krajská samospráva sa do unikátneho projektu obnovy pustila ešte v roku 2008 s využitím úverových zdrojov. V niekoľkých etapách sa vyše storočná budova postupne menila na inštitúciu dokumentujúcu históriu, ale zodpovedajúcu súčasnej dobe. Celkové náklady na všetky časti rekonštrukcie múzea, vrátane prostriedkov z Regionálneho operačného programu v rámci prioritnej osi 7.1 – EHMK Košice 2013 sú okolo 8 miliónov eur.

Záverečná časť rekonštrukcie bola podporená v rámci investičných projektov EHMK. Spôsob riešenia projektu vyplynul z charakteru budovy, ktorá je kultúrnou pamiatkou, a priamo nadviazal na predchádzajúce časti. Tvorili ho dve hlavné aktivity – dokončenie rekonštrukcie historickej účelovej budovy vrátane otvorenej zóny za múzeom a vytvorenie nového interiéru expozície Košického zlatého pokladu. Výrazne sa tým zlepšila infraštruktúra pre rôzne aktivity múzea. Rekonštrukcia sa zamerala na reštaurovanie fasády, výmenu liatinových dažďových zvodov s napojením na kanalizáciu, inštalovanie novej osvetľovacej sústavy v expozíciách interiéru a ilumináciu fasády. Opravila sa vstupná časť, schodištia, salónik, predsálie, reštaurovali vnútorné povrchy a fasády. V otvorenej zóne za múzeom sa podarilo oživiť drevený kostolík a historickú zvonicu, pribudla zvonkohra a pódium na komorné vystúpenia. Výrazne sa zmenil interiér expozície Košického zlatého pokladu. V trezorovej miestnosti vznikla interaktívna komorná expozície v tme s nasvietením exponátov. Zbierky sú v atypických nástenných vitrínach a top exponáty v závesných sklenených valcoch. Súčasťou je audiovizuálny systém s dotykovými LCD panelmi, na ktorých návštevníci nájdu podrobné informácie o 2920 minciach. Projektantom predsália bol Ing. arch. Martin Drahovský, autorom novej expozície Košického zlatého pokladu je Ing. Slavomír Dluhý, Vybavenie trezoru vrátane stavebných úprav urobila MADA Slovakia Košice. Zhotoviteľom celého diela bola spoločnosť Váhostav – SK, a. s. Žilina.

Tieto práce boli realizované prostredníctvom projektu Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 1 – Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice. Projekt bol implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „EHMK – Košice 2013“ Regionálneho operačného programu. Nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bol poskytnutý vo výške 2 803 619 eur.

V úvodnej časti rekonštrukcie, ktorá sa začala v septembri 2008, sa na historickej budove kompletne opravovala strecha a podkrovné priestory. V podkroví bol vstavaný mezonet, v ktorom vznikli nové výstavné, depozitné a kancelárske priestory aj netradičný výstavný priestor so sklenenou dlážkou. Pribudol výťah a bezbariérový vstup. Vďaka tomu môžu návštevníci spoznať iné dimenzie predstavovania múzejných expozícií a zbierok, ale aj zážitkovú prehliadku múzea. Autormi architektonického návrhu sú Ing. Bystrík Jacko a Ing. Mgr. Art. Radoslav Jankovič. Celkové náklady úvodnej časti rekonštrukcie boli 1 920 000 eur, z toho z úveru od Európskej investičnej banky 1 660 000 eur, z rozpočtu Košického samosprávneho kraja 260 000 eur.

Podstatným stavebným zásahom a architektonickým prvkom bolo vloženie nového schodiska do podkrovia. Vznikol zaujímavý kontrast starého a nového. Na klasické dvojramenné neorenesančné schodisko z prelomu 19. a 20. storočia tak nadväzuje súčasné moderné dvojramenné schodisko vytvorené z transparentných materiálov 21. storočia. Nové vstavané podlažie vo forme mezonetu poskytne nové výstavné priestory. Zaujímavým prvkom je využitie dvojice pôvodných stropných svetlíkov, ktoré zabezpečujú osvetlenie cez sklenené podlahy. V severnom krídle je zavesená drevená lávka, ktorá umožní optický kontakt s veľkými výstavnými exponátmi. Vzhľadom na úplne nové využitie podkrovných priestorov, ktoré doteraz nemali priamu funkciu, bolo nevyhnutné inštalovať odvetranie a vzduchotechniku.

Predmetom nasledujúcej časti rekonštrukcie bola výmena okien a vchodových dverí, reštaurovanie interiérových povrchov a kompletná rekonštrukcia ostatných priestorov na zvyšných podlažiach, vrátane suterénu. Táto časť rekonštrukcie účelovej budovy VSM sa realizovala z Regionálneho operačného programu (ROP) prioritná os 3.1 a.

Ostrovy kultúry - Otvorené zóny v zariadeniach v pôsobnosti KSK

Sedem investičných projektov realizuje Košický samosprávny kraj v rámci projektu EHMK Košice 2013. Projekt Ostrovov kultúry Otvorených zón je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „EHMK - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu KSK. Nenávratný finančný príspevok na všetkých sedem projektov je spolu 9 644 531 eur.

Vďaka investičným projektom vzniklo atraktívne prostredie v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK priamo v Košiciach. Ostrovy kultúry vznikli v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea, vo Východoslovenskej galérii, v Bábkovom divadle, na nádvorí Barkóczyho paláca, kde sídli knižnica, vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici, v Divadle Thália a v areáli Katovej bašty v Uličke remesiel. Hlavným cieľom projektov bolo zveľadiť objekty inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so sídlom v Košiciach, vhodne prepojiť ich interiérové danosti s exteriérovými možnosťami pre poskytovanie služieb na kvalitatívne vyššej úrovni s následným doplnením žánrovo rôznorodých kultúrnych podujatí.

Ostrovy kultúry v centre Košíc vytvárajú otvorené zóny, kde môžu prísť stáli návštevníci, ale aj náhodní okoloidúci. Nájdu tu príjemné miesta na zastavenie a inšpiráciu. Pozývajú na stretnutie s divadlom, hudbou, literatúrou, výtvarným umením, tradičnou kultúrou i historickými pamiatkami.

Viac informácií nájdete aj na www.ropka.sk, www.mpsr.sk, www.culture.gov.sk a tiež na www.vucke.sk.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.09.2013 12:00
Upravené: 13.06.2021 13:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine