Očakávanie zázraku vo Východoslovenskej galérii

Unikátna výstava Marc Chagall – Očakávanie zázraku zo súkromných zbierok spoločnosti SIA Art Expo prezentuje tvorbu tohto fenomenálneho predstaviteľa svetovej avantgardy, syntetizujúceho vo svojej tvorbe prvky expresionizmu, kubizmu, futurizmu, symbolizmu či dokonca pop-artu prostredníctvom farebných litografií, datovaných z neskoršieho obdobia jeho výnimočnej tvorby na prelome 50. resp. 60. rokoch minulého storočia.

V expozičných priestoroch Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici je skutočným znalcom výtvarného umenia i širokej verejnosti predstavený okruh dvoch tematicky viazaných litografických cyklov: Štyri príbehy Tisíc a jednej noci (1948) – bol to vôbec prvý autorov grafický cyklus realizovaný vo farbe, za čo mu bola udelená i cena na Benátskom bienále v roku 1948 a mytologicky ladený milenecký epos Daphnis a Chloé (1956-61) prepájajúci zmyselnosť stredomorského naturalizmu inšpirovanú Gréckom s poetikou židovských ľudových príbehov, oslavujúcich existenčné podoby skutočnej, nadčasovej lásky. Výstavu uzatvára jeden voľný cyklus spodobujúci typickú „chagallovskú“ radosť z (nad)pozemského bytia.

Pre umeleckú verejnosť sa Marc Chagall stal známy svojou typickou stratégiou akoby infantilného komponovania vizuálneho príbehu v ráme obrazu spôsobom, v ktorom postavy, veci a iné bytosti popierajú exaktné zákony tohto fyzického sveta, pričom sa vznášajú, chodia hore nohami, schovávajú sa v útrobách vecí, zvierat – často je to kôň ako symbol slobody, kyticiach kvetov či tektonicky splývajú s prostredím za pomoci farebnej explózie. Vitálne, zväčšia pozitívne ladené ikonické motívy tvoria jednoliate unikum, nepodliehajúce žiadnej avantgardnej škole, resp. štýlu, ktoré v prvej polovici 20. storočia jeho priateľ Guillaume Apollinaire pracovne pomenoval pre svoj okruh parížskych známych ako „art surnaturalizmus“.

V jeho vystavených litografiách sa tak prelína minulosť s budúcnosťou, očakávanie so skúsenosťou, mystika s realitou, a to s dôrazom na centrálny znak, figúru či objekt, uviaznutý vo vlastnom svete pretrvávajúceho umeleckého posolstva bez časového obmedzenia.

Tento jedinečný výstavný formát, ktorý je výsledkom spolupráce s francúzskou spoločnosťou SARL Amiencom a lotyšškým Centrom moderného a súčasného umenia v Rige potrvá vo výstavných priestoroch Východoslovenskej galérie do 14.júna.

Autor/zdroj: Východoslovenská galéria
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.04.2015 08:00
Upravené: 15.06.2021 10:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine