Nad Tokajom stojí nová vyhliadková veža

Vinohradnícka oblasť Tokaj má novú dominantu. Vo viniciach nad obcou Malá Tŕňa stojí 12 metrov vysoká vyhliadková veža v unikátnom tvare dreveného suda. Postavili ju vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a otvorili v rámci tradičných osláv svätého Urbana v sobotu 30. mája 2015 za účasti veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v SR Alexandra Wittwera.

Výhliadková vežaZo švajčiarskeho finančného mechanizmu bol sumu 1 244 481 eur podporený projekt Tokaj je len jeden, ktorého cieľom je, aby sa značka unikátneho vína preniesla aj na iné tradičné produkty, aby sa rozšírila ich ponuka pre návštevníkov regiónu. Tokaj ako unikátna turistická oblasť má možnosť prezentovať a oživovať tradičné vinohradnícke remeslo, jeho výrobné postupy, technológie a zachovávať unikátne vinohradnícke pivničky. Nielen víno je tým, čím sa oblasť môže pochváliť. Turisti uvidia aj tradičné pečenie chleba, prípravu výrobkov z včelích produktov či viničného prútia.

V rámci projektu Tokaj je len jeden sa vytvára Rekreopark, jednotný navigačný informačný systém a virtuálny informačný systém. Turistom v regióne budú k dispozícii dve informačné centrá. Jedno z nich v Čerhove, ako prvá budova svojho druhu na území Košického kraja, využíva na svoj chod obnoviteľné zdroje energie. Druhé sídli v priestoroch Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.

Občianske združenie Tokajská vínna cesta (TVC) spolu s partnermi získalo nenávratný finančný príspevok od Švajčiarskej konfederácie zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu (85 %) a štátneho rozpočtu SR (15 %). Projekt sa podarilo pripraviť dobrou spoluprácou vedúceho partnera projektu - Združenia Tokajská vínna cesta s partnermi - Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. a Inštitútom turizmu na Univerzite Lucern vo Švajčiarsku. Počas prípravy významne prispeli Košický samosprávny kraj a Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.

Vinohradnícku oblasť Tokaj tvoria katastre siedmich obcí: Viničky, Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Černochov, Bara a Čerhov. Tokajská vínna cesta je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo na podporu rozvoja turizmu, kultúry, ale i kultúrno-spoločenského života vo vinohradníckej oblasti Tokaj. Jeho členmi sú pestovatelia a výrobcovia vína, obce, kultúrne organizácie a združenia, cestovné agentúry a fyzické a právnické osoby.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková, Foto Adriana Šebešová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 01.06.2015 08:30
Upravené: 20.12.2021 16:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001