Kraj chce získať 10 miliónov na kultúrne objekty

Košický samosprávny kraj sa uchádza o finančné prostriedky z eurofondov na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Sú určené na intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií a do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Celkové náklady piatich projektov sú 10,23 miliónov eur.

Poslanci už súhlasili so spolufinancovaním vo výške 5 percent oprávnených výdavkov. V zozname žiadostí je Astronomický areál - rekonštrukcia Moussonovho domu a parku v Michalovciach (celkové náklady projektu 850 tisíc €), Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej kultúrnej pamiatky (2,49 mil. €), Zážitkové centrum SENTINEL v Baníckom múzeu v Rožňave (2,15 mil. €), Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia (2,49 mil. €) a Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach (2,25 mil. €).

„Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sídlia v historických budovách. Vyžadujú si veľké investície do obnovy i prevádzky. Technický stav musí korešpondovať s ich súčasným a budúcim využitím, preto musíme hľadať mimorozpočtové prostriedky. Ak budú naše projekty úspešné, podarí sa nám na niekoľko rokov zatraktívniť objekty a pritiahnuť návštevníkov,“ hovorí vedúca odboru kultúry KSK Jana Kovácsová.

Michalovská Hvezdáreň sídli v dome maliara T. J. Moussona z 19. storočia. Projekt rieši komplexnú rekonštrukciu vrátane nových rozvodov, výmeny okien, sociálnych zariadení, rekonštrukciu kupoly i parkové úpravy. Okrem bežných prednášok, klubovej a krúžkovej činnosti sa počíta aj s pozorovaniami oblohy na bezpečnej streche hvezdárne, s premietaním filmov pre náročného diváka z oblasti ekológie, prírody, cestovania a umenia.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove sídli v kaštieli grófa Júliusa Andrášiho. Projekt počíta s vnútornými dispozičnými úpravami, výmenou okien, novými rozvodmi energií i tepelno-technickou izoláciou podkrovia a sanáciou suterénu. Cieľom je vrátiť Andrášiovcov po viac než 100 rokoch do jedného z ich sídel. Južné krídlo bude slúžiť ako historická koncertná sála, v podkroví vznikne sedenie pre divákov a malé pódium.

Budova Baníckeho múzea v Rožňave potrebuje komplexnú rekonštrukciu. Zámerom projektu je rozšíriť výstavné priestory, vytvoriť podmienky pre reinštaláciu časti súčasnej expozície a interaktívne exponovať nevyužité banícke stroje a unikátny parný valec SENTINEL. v budúcnosti by tu návštevníci mali vidieť aj ukážky banských a hutníckych prác.

Dejiny Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi siahajú do stredoveku. Rekonštrukciou, stavebno-technickými úpravami, obnovou nevyužívaných častí historického objektu v suteréne a podkroví vznikne priestor na nové expozície. Revitalizovaný múzejný objekt poskytne kvalitu služieb európskej úrovne. Archeologický výskum a architektonicko–historický výskum už boli realizované z finančných prostriedkov KSK a ministerstva kultúry.

Rekonštrukcia hlavnej budovy barokovo-klasicistického kaštieľa Zemplínskeho múzea zahŕňa centrálnu budovu a východné krídlo. Vo východnom krídle sa plánuje aj s využitím podkrovia na multifunkčné aktivity so školami a mládežou. Múzeum získa priestor na rozšírenie stálych expozícií, v suteréne sa rozšíria možnosti pre vinotéky a prezentáciu vín sobraneckej oblasti. V podkroví pravého krídla pribudnú priestory na detské tábory a tvorivé dielne.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.03.2014 13:00
Upravené: 14.06.2021 10:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine