Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky

Cieľom projektu je zvýšenie kultúrno-spoločenského potenciálu využitia Múzea a Kultúrneho centra Južného Zemplína v Trebišove v rámci rozvoja a inovácie kultúrnej infraštruktúry mesta Trebišov. Schválený nenávratný finančný príspevok (NFP): 2 365 500 eur.

Dominantou mesta Trebišov je národná kultúrna pamiatka – kaštieľ, ktorý dal postaviť gróf Imrich Csáky v roku 1786 v neskorobarokovom slohu. Potom ho prebudovala rodina Andrássyovcov. Momentálne slúži ako Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína. Zbierkový fond tvorí 148 000 zbierkových predmetov. Múzeum tvorí 11 stálych expozícií. Kaštieľ je bránou na tokajskú vínnu cestu. Ide o tehlovo-kamennú stavbu, dvojpodlažnú budovu tvaru „U“, so sedlovou strechou, s dvoma vežičkami ukončenými kupolou. V súčasnosti je objekt v zlom technickom stave: zatekanie a absencia izolácie strechy, vlhnutie muriva a podláh, opadaná omietka, nadmerná tvorba plesní, absencia zvodov a izolácie suterénneho muriva, veže kaštieľa bez odkvapových rúr, zatekanie vody k murivu, nefunkčné drenážne trubky, jestvujúce okenné krídla s pevným zasklením, dvorce tehlové a poškodené. Z tohto dôvodu je hlavným zámerom projektu zatraktívnenie objektu a vytvorenie priestorov pre interakciu rôznych sfér kultúrneho a spoločenského života

Po rekonštrukcii objektu Kaštieľa sa dosiahne vyšší štandard: zvýši sa kvalita poskytovaných služieb, vznikne zázemie pre interaktívne expozície o regionálnej histórii šľachtických rodov vlastniacich kaštieľ, zrekonštruovaná zrkadlová sieň bude slúžiť na spoločenské udalosti. Zlepšenie technického stavu a architektonického výrazu národnej kultúrnej pamiatky s vytvorením nových priestorov: galéria v podkroví, kde sa budú odohrávať predstavenia z regionálnych dejín, vytvorenie Andrássyho traktu - expozícia - ich prinavrátenie do kaštieľa, nový interaktívny priestor na prezentáciu prepojenia histórie andrássyovcov s históriou výroby tokajského vína. Projekt počíta so znížením energetickej náročnosti prevádzky objektu a vytvorením bezbariérového prístupu do objektu vrátane vstupu na poschodia. Mal by priniesť aj zvýšenie kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívnu účasť - vyšší podiel na kultúrnom živote, lepšiu atraktivitu mesta, rozvoj a inováciu kultúrnej infraštruktúry a následne zvýšenie počtu návštevníkov.

Stavebné práce zahŕňajú obnovu a modernizáciu priestorov kaštieľa - výmenu okien, dverí, podláh, osvetlenia,sanáciu priestorov I. nadzemného podlažia, kde treba sanovať murivo - odviesť vlhkosť od konštrukcie, zabrániť zatekaniu vody a prenikaniu vlhkosti zo zeminy.Rekonštrukcia podláh vráti historický charakter priestorov. Na II. nadzemnom podlaží sa bude robiť úplná rekonštrukcia zrkadlovej siene so zmenou dispozície. Výstavné priestory budú riešené ako „Andrássyovské podlažie“. Uzavrú sa niektoré priechodné miestnosti a upravia vybrané dverné otvory a steny. Inštaluje sa kamerový systém. Na III. nadzemnom podlaží sa pripravuje rekonštrukcia strešného plášťa vrátane zateplenia, zriadenie malej galérie, v severnej veži bude vytvorený klimatizovaný sklad. Súčasťou projektu je interiérové vybavenie vrátane schodolezu.

Kaštieľ má významné postavenie – je bránou na Tokajskú vínnu cestu. Okrem vzácnych exponátov a expozícií je v ňom rozľahlá expozícia tokajského vinohradníctva a vinárstva. Kaštieľ je súčasťou jedinečného, unikátneho historického parku, v jeho blízkosti sa nachádza hrobka grófa Júliusa Andrássyho, rybník, zrúcaniny hradu Parič, historické kostoly. Tieto unikáty spolu tvoria celok, ktorý po rekonštrukcii kaštieľa bude poskytovať balík atraktívnych služieb pre návštevníkov. Zariadenie je príspevkovou organizáciou KSK a jedinečné v tom, že spája dve zložky – múzeum a osvetové stredisko, čo vytvára predpoklad pre získavanie širokej cieľovej skupiny návštevníkov.

Košický samosprávny kraj získal prostriedky z Regionálneho operačného programu (ROP) na päť investičných projektov v kultúrnych zariadeniach na území kraja. Z prioritnej osi 3, ktorá je zacielená na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, získa kraj nenávratný finančný príspevok vyše 8,6 milióna eur na opravy v Baníckom múzeu v Rožňave, Andrášiovskom kaštieli v Trebišove, Provinčnom dome v Spišskej Novej Vsi, michalovskej Hvezdárni a v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.

Realizácia projektov musí byť ukončená do konca roku 2015. S prácami sa začne hneď, ako budú úspešne ukončené verejné súťaže na dodávku prác. Vo všetkých piatich prípadoch ide o pamiatkovo chránené historické objekty.

Cieľom opatrenia ROP je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrnom a poznávacom cestovnom ruchu.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.10.2014 07:00
Upravené: 14.06.2021 10:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine