Karpatská turistická cesta chce prilákať návštevníkov

Karpatská turistická cesta (KTC) je projekt podporený z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013 (ENPI). Hlavným cieľom je zvýšiť úroveň rozvoja cezhraničného turizmu v Karpatskom regióne a tým prispieť k socioekonomickej obnove a rozvoju cezhraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska. Projekt výrazne prispieva aj k naplneniu programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita – Krajina nespoznaná, ktorý je primárne orientovaný na rozvoj kultúry a turizmu v Košickom kraji a je zároveň jednou z najdôležitejších súčastí v projekte Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013.

 

„Realizáciu projektu sme nasmerovali predovšetkým do cieľových miest identifikovaných na troch tematických cestách programu Terra Incognita - na železnej, vínnej a gotickej ceste. Tieto miesta majú jednoznačne zachovaný vidiecky charakter s typickými prvkami folklóru, tradícií a zvyklostí, ale sú bohaté aj na výnimočné architektonické a prírodné atraktivity. Primárna orientácia na poľnohospodárstvo, remeselnú výrobu, ale aj baníctvo, ktoré je už dlhodobo v útlme, pomohla uchovať pôvodné obydlia a celkový ráz predovšetkým vidieckych oblastí. Krajina je malebná, rozmanitá, ale neobjavená. Ideálny potenciál pre realizáciu plánovaných aktivít na dosiahnutie hlavného cieľa projektu,“ hovorí Jaroslav Tešliar, riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, ktorá je slovenským partnerom projektu. Ukrajinskými partnermi sú Komunálny podnik Zakarpatskej oblastnej rady Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce „Transcarpathia”, Nadácia regionálnych turistických iniciatív „Toureurocenter” a Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj Karpatského regiónu „Forza“.

Praktickými výsledkami projektu Karpatská turistická cesta budú turistický internetový portál, tlačená brožúra, turistická mapa a dokumentárny film. Na internetovom portáli budú prezentované všetky zaujímavé atraktivity a služby na Karpatskej vínnej ceste a Karpatskej cyklo-turistickej ceste (na území Zemplína a v Zakarpatskej časti Ukrajiny). „Cieľom je ponúknuť zážitok, jedinečnú atmosféru a čarovnú prírodu najmä pre cieľovú skupinu nezávislých a menej náročných cestovateľov. Na portáli si budú môcť jednoducho vyhľadať zajímavosti a atraktivity na navrhnutých trasách, kde sa dá zažiť jedinečnosť miesta. Nebudú chýbať ani odkazy na dobré služby. Na portáli budú použité čo najefektívnejšie elektronické propagačné nástroje - virtuálne prehliadky, prepojenie s Facebookom, individuálne filtrovanie ponuky a podobne,“ vysvetľuje Jaroslav Tešliar.

Turisti budú mať k dispozícii aj tlačený plnofarebný materiál – brožúrku a podrobnú turistickú mapu s návrhom štyroch trás s podrobným itinerárom. Tieto materiály boli pripravené v spolupráci s profesionálmi z cestovných kancelárií. Trasy budú pripravené pre rôzne cieľové skupiny a cestovatelia si v nich nájdu všetko, čo pre cestu potřebuju: od odporúčaných atraktivit cez ubytovací a stravovacie služby až po rôzne športové, kultúrne a spoločenské vyžitie na Karpatskej vínnej a cyklo-turistickej ceste.

Dokumentárny film pod názvom „Karpatská turistická cesta“ bude o cestovaní a objavovaní menej známych a málo propagovaných krás na Zemplíne a v Zakarpatsku. Film chce odhaliť zaujímavosti, ktoré máme často doslova pod nosom, len málokto o nich vie, prípadne nepozná ich hodnotu. Dejová línia bude mať logickú postupnosť a každá časť (vínna cesta, cyklo-turistická cesta) bude tvorená ako samostatný celok. Film budú sprevádzať veselé zážitky hlavného hrdinu, ktorý má ambíciu osloviť potenciálnych návštevníkov – turistov.

Základné informácie o projekte:

Projekt Karpatská turistická cesta je podporený z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013 (ENPI).

Priorita 1: Ekonomický a sociálny rozvoj, Opatrenie 1.1 Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu.

Rozpočet projektu: 533 530 eur

Začiatok projektu: február 2011

Koniec projektu: január 2013

Partneri projektu:

• Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o

• Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce „Transcarpathia” - Komunálny podnik Zakarpatskej oblastnej rady, Ukrajina

• Nadácia regionálnych turistických iniciatív „Toureurocenter”, Ukrajina

• FORZA - Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj Karpatského regiónu, Ukrajina.

Viac informácií:
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.
Strojárenská 3
040 01 Košice
www.arr.sk 

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková, foto:Marián Angelovič
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 27.09.2012 16:30
Upravené: 09.12.2021 17:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001