Domov je miesto hodné poznania

Všetkým milovníkom regionálnych dejín a historických príbehov je určená kniha „Domov je miesto hodné poznania“, ktorej verejná prezentácia sa uskutoční v stredu 6. novembra o 16.30 hod. vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hlavnej 48 v Košiciach.

Kniha prezentuje tri povesti z okresu Košice-okolie a tri historické štúdie. Tie približujú dejinné súvislosti čias, ku ktorým sa povesti viažu. Autormi diela sú Slavomír Szabó a Mgr. Štefan Kolivoško. Obaja spisovatelia v súčasnosti prezentujú príbehy a regionálne dejiny Košického kraja sériou prednášok na školách v Košiciach a blízkom okolí ako doplnkové učivo k miestnemu dejepisu a geografii.

„Žiaci a študenti sa učia rovnaký dejepis i geografiu na celom Slovensku, bez ohľadu na to, či žijú v Košiciach, Bratislave, či kdekoľvek inde. Našou snahou je podať im zaujímavou formou viac informácií o ich bezprostrednom okolí tak, aby v nich skrsol aspoň zárodok lokálpatriotizmu a záujmu o svoj kraj. Mojou úlohou bolo literárne spracovanie troch tradovaných povestí, pričom každá z nich sa viaže ku konkrétnemu miestu a konkrétnemu obdobiu." povedal Slavomír Szabó.

PlagátPrvý z príbehov je povesť z čias bojov medzi Slovanmi a Avarmi a viaže sa k jazeru Izra pri obci Slanská Huta. Druhá povesť približuje časy tatárskych vpádov a úlohu, akú pri záchrane obyvateľov Moldavy nad Bodvou zohrala Moldavská jaskyňa. Tretia povesť uvádza čitateľa do epochy expanzie Osmanskej ríše a viaže sa ku gotickému kostolu v Seni a udalosti spojenej s vypálením tejto dediny.

„Ku každej poviedke som napísal historickú štúdiu, ktorá uvedie čitateľa do čias, kedy sa ten-ktorý príbeh odohral a tým hlbšie priblíži význam historickej epochy s prízvukom na miestne dejiny a ich súvis s celkovým dianím v Európe. Kniha zároveň poukazuje aj na miestne kultúrne bohatstvo a prírodné dedičstvo v spojení s dejinami, o ktorých sa žiaci a študenti v školách nemajú možnosť dozvedieť takmer nič. Za každou štúdiou sa nachádza niekoľko tipov na miesta hodné návštevy, ak by sa niekto chcel vybrať na výlety po stopách starých príbehov," uviedol Štefan Kolivoško.

Kniha Domov je miesto hodné poznania vznikla v rámci rovnomenného partnerského projektu Verejnej knižnice Jána Bocatia a Literárnej spoločnosti Pravé orechové, ktorý v programe Otvorená knižnica podporili Nadačný fond Skupiny VSE a Karpatská nadácia.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.10.2013 16:00
Upravené: 13.06.2021 13:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine