Aký bude rok 2014 v kultúre na Spiši

Po roku, ktorý bol preplnený kultúrou, prichádza rok obyčajný, ale nie menej náročný. Pre kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bude znamenať podobnú prácu, ako doteraz. S neveľkým balíkom peňazí chcú ponúknuť stálym, ale aj novým návštevníkom zaujímavé podujatia. Ich pracovníci sú zvyknutí na skromné podmienky, napriek tomu robia maximum pre ľudí v regióne. Snažia sa vymýšľať, improvizovať, niekedy doslova čarovať. Majú svoju prácu radi a vedia, že pre mnohých obyvateľov sú jediným zdrojom kvalitnej kultúry. Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 kultúrnych zariadení. Ich riaditeľov sme oslovili s otázkou: Čím bude pre vás a vašu kultúrnu inštitúciu zaujímavý rok 2014?

Emil Spišák, riaditeľ Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi:

Rok 2014 je pre Spišské divadlo zaujímavý tým, že siahlo do kultúrnych hodnôt spišského regiónu, čím ho chce zviditeľniť a poukázať na jeho mimoriadny prínos do slovenskej kultúry. Pokračujeme v uvádzaní titulov tzv. regionálnej sezóny a po mimoriadne úspešnej inscenácii J. G. Tajovského „Ženský zákon (po špiski)“ uvedieme v januári inscenáciu rodáka z Krompách Júliusa Barča-Ivana „Mastný hrniec". Aj ďalšie tituly sú ukotvené v spišskom regióne. Či už je to dramatizácia novely Ľuda Zúbka „Skrytý prameň" o Majstrovi Pavlovi z Levoče v réžii Petra Palika alebo Spišské rozprávky v réžii Kamila Žišku. Súčasnú tvorbu pre deti bude reprezentovať inscenácia rozprávky Jána Milčáka „Jakub s veľkými ušami". Pri príležitosti Celoslovenských evanjelických dní s medzinárodnou účasťou, ktoré budú v Spišskej Novej Vsi, uvedie divadlo slávnostnú premiéru hry „Pevec Boží " v réžii Jána Sládečka o životnej púti Juraja Tranovského. Na jeseň sa uskutoční ďalší ročník festivalu Divadelný Spiš 2014, ktorý je prehliadkou komornej tvorby slovenských profesionálnych divadiel.
http://www.spisskedivadlo.sk/

Zuzana Krempaská, riaditeľka Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi:

Múzeum Spiša začal rok výstavou o architektovi Ľudovítovi Oelschlägerovi, ktorý bol jednou z osobností Košíc v roku Európskeho hlavného mesta kultúry. Naša výstava 16 spišských miest bola zasa v košickom Východoslovenskom múzeum. Snažíme sa získať čo najviac mimorozpočtových zdrojov, na ministerstvo kultúry sme podali desať projektov - od reštaurovania fasády Provinčného domu z Levočskej ulice, cez pokračovanie reštaurovania historického nábytku, akvizíciu zbierkových predmetov, rekonštrukciu šindľových striech v kaštieli Markušovce, až po edičnú činnosť - vydanie vlastivedného zborníka a výstavy. Najväčšie sústo však bude začiatok realizácie projektu z Regionálneho operačného programu, prioritná os 3.1 - revitalizácia letohrádku Dardanely a expozície klávesových hudobných nástrojov.
http://www.muzeumspisa.com/

Jozef Lapšanský, riaditeľ Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi:

Letopočet 2014 bude zaujímavý očakávaniami. Či sa podarí udržať sľubne rozvíjajúce sa kontakty s pedagógmi – slovenčinármi a usporadúvanie odborných seminárov pre túto cieľovú skupinu. Či sa vydarí Mesiac Biblie naplánovaný na jún v rámci Európskych cirkevných dní ECAV v Spišskej Novej Vsi. Či sa nám pošťastí zorganizovať atraktívne top podujatia – stretnutia so zaujímavými literárnymi osobnosťami.
http://www.spisskakniznica.sk/

Lucia Benická, riaditeľka Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi:

Heslom roka našej galérie by mohol byť slogan UMENIE PRE VŠETKÝCH! V roku 2014 je pre Galériu umelcov Spiša prioritný návštevník a spopularizovanie nových stálych expozícií, ktoré majú ojedinelý didaktický charakter: „Terra Gothica" a „Jozef Hanula". Stojíme aj pred ďalšou výzvou renovovať „Záhradu umenia" - poslednú stálu expozíciu v galerijnom exteriéri. Zároveň budeme mať veľmi rušný „preprojektovaný" rok: plánujeme vylepšenie ochrany zbierok a úpravu priestorov prvého kontaktu s návštevníkom. Dali sme si vysoké méty pri odbornej vedecko-výskumnej činnosti a následnej interpretácii zbierok v samostatných publikáciách. Z aktuálnych výstav pripravujeme pre návštevníka súčasné i historické tematické, ako aj autorské profily, a to vo vlastnej i hosťovskej produkcii. Spomeniem cykly v rámci novej dramaturgie ako „Retrospektíva", „Jubilanti", „Dvojice". V oblasti galerijnej pedagogiky je to kvantum programov pre školy, ktoré sú zamerané na výklady stálych expozícií i aktuálnych výstav, ako aj programy pre verejnosť - pripravované pokračovanie obľúbených projektov Ženy On Line 2 a Orbis Pictus.
www.gus.sk/

Vladimíra Barbuščáková, riaditeľka Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi:

Rok 2014 bude zaujímavý rôznorodosťou aktivít vyplývajúcich z činností Spišského osvetového strediska. Pripravujeme už tradičné podujatia, ako sú edukačné aktivity, plenéry, výstavy, folklórny festival, prehliadky v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a mnoho ďalších. Prinášame aj inovatívne podujatia, ktoré veríme, že sa vďaka grantovej podpore podarí zrealizovať. Pôjde o projekty zamerané na divadlo (História na doskách), zmysluplné trávenie voľného času u detí (Deti raja), tvorivé aktivity pre verejnosť. Pokračovať budeme v literárnom festivale Hokerlík a kultúrno-duchovnom rozvoji Spišského Jeruzalema. V našom záujme je naďalej podporovať neprofesionálnu tvorbu, osloviť a prepojiť aktivity cezhraničnou spoluprácou, ponuku aktivít prezentovať aj prostredníctvom podnikateľských subjektov a v neposlednom rade poskytnúť priestor na vzdelávanie mladým talentom rôzneho zamerania.
http://www.osvetasnv.sk/spisske-osvetove-stredisko.a16.html

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.01.2014 16:19
Upravené: 14.06.2021 10:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine