Aký bude rok 2014 v kultúre Abova

Po roku, ktorý bol preplnený kultúrou, prichádza rok obyčajný, ale nie menej náročný. Pre kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bude znamenať podobnú prácu, ako doteraz. S neveľkým balíkom peňazí chcú ponúknuť stálym, ale aj novým návštevníkom zaujímavé podujatia. Ich pracovníci sú zvyknutí na skromné podmienky, napriek tomu robia maximum pre ľudí v regióne. Snažia sa vymýšľať, improvizovať, niekedy doslova čarovať. Majú svoju prácu radi a vedia, že pre mnohých obyvateľov sú jediným zdrojom kvalitnej kultúry. Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 kultúrnych zariadení. Ich riaditeľov sme oslovili s otázkou: Čím bude pre vás a vašu kultúrnu inštitúciu zaujímavý rok 2014?

Róbert Pollák,
riaditeľ Východoslovenského múzea Košice:

Ak bol rok 2013 rok zázrakov, lebo sa nám zázračne podarilo dokončiť dva najväčšie ostrovy kultúry - otvorené zóny so všetkým, čo k tomu patrilo, rok 2014 bude rokom výziev. Budeme musieť naplniť expozíciami a programom nové priestory, ktoré sme získali. Či už ide o historickú účelovú budovu Východoslovenského múzea alebo celý areál Katove bašty. Budeme sa snažiť zmysluplne ich využívať, aby pritiahli návštevníkov a zvýšili nám návštevnosť. Už teraz môžeme byť radi, pretože kým v roku 2012 sme mali 44 714 návštevníkov, v roku 2013 toto číslo vzrástlo na 63 934. Čaká nás veľmi dôležitý proces – začíname s digitalizáciou zbierok. Sme zapojení do projektu Digitálne múzeum, ktorého gestorom je Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Vlani sme vybrané zbierky ošetrovali, teraz sa budú digitalizovať. Z mnohých výstav, ktoré pripravujeme, spomeniem aspoň jednu. Pripravujeme ju aj s pomocou verejnosti k stému výročiu vypuknutia I. svetovej vojny. Bude sa volať Takí boli naši dedovia a predstavíme na nej aj exponáty, ktoré nám na našu výzvu priniesli darcovia. Chceme v nej ponúknuť regionálny prierez osudov účastníkov I. sv. vojny, ale aj pohľad na vojnu ako takú.
http://www.vsmuzeum.sk/

Pavol Hrehorčák, 
riaditeľ Bábkového divadla Košice:

Tešíme sa, že sa nám podarilo rozšíriť umelecký súbor. V tomto roku nám pribudol nový herec. Okrem personálnych zmien divadlo plánuje pripraviť dve škôlkovinky pre najmenšieho diváka, pretože pre tých najmenších je hier stále málo. Práve preto sme sa sústredili na tvorbu pre diváka predškolského a mladšieho školského veku. Dve nové premiéry - Čert a Kača, Janko Hraško a iné hraškoviny - budú patriť divákom tejto vekovej kategórie. Na jeseň chceme obnoviť činnosť našej druhej scény Jorik, kde sa v minulosti uvádzali pozoruhodné činoherné inscenácie pre mládež a dospelých v netradičnom šate. Radi by sme nadviazali na toto úspešné a plodné obdobie novou hrou Karola Horáka. Tešíme sa na nový ročník nášho VIRVARU, teda na dni bábkového divadla a hier pre rodiny. Veríme, že bude aspoň taký úspešný, ako boli dva predchádzajúce ročníky a všetci si budú môcť naplno vychutnať bábkové divadlo, jeho rozmanité formy, ale aj tvorivé dielne, interaktívne hry a rôzne ďalšie atrakcie. Okrem toho budeme na niekoľkých festivaloch prezentovať našu tvorbu.
http://www.bdke.sk/

Klára Kernerová, riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach:

Rok 2014 bude pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia mimoriadny. Pripomíname si v ňom jubileum - 90 rokov od jej vzniku. Toto jubileum si zaslúži pozornosť z viacerých dôvodov. Knižnica, ktorá za 90 rokov viackrát menila svoj názov, je nielen najstaršou verejnou knižnicou v Košiciach, ale patrí k najstarším na Slovensku. K jej vzniku sa viažu aj zaujímavé okolnosti. Po zrušení Právnickej akadémie v Košiciach (1923) sa uvažovalo , čo s fondami jej knižnice a len zásluhou neúnavného dr. Emila Černaja sa podarilo fondy v Košiciach nielen udržať, ale na ich základe aj zriadiť Verejnu knihovnu mesta Košic. Veľký záujem o zriadenie a udržanie knižnice mala aj mestská rada. Nielen významne prispievala na beletristickú literatúru, ale pre jej činnosť poskytla aj zrekonštruovala jednu z najprestížnejších budov - mestskú radnicu. Jubileum sa bude premietať do činnosti VKJB po celý rok. Vydáme monografiu o histórii a súčasnosti knižnice, budeme prezentovať jubilujúcich autorov – už nežijúcich našich i svetových 90-nikov, a predovšetkým živých a tvoriacich jubilantov rôzneho veku. Pripravíme konferenciu a výstavu o knižnici, odmeníme malou pozornosťou každého 90. zapísaného čitateľa, na narodeninovú párty pozveme do knižnice našich 90-ročných čitateľov, pripravíme zábavné súťaže a pod.
http://www.vkjb.sk/

Juraj Gacík, poverený riadením Východoslovenskej galérie Košice:

Aj rok 2014 sa bude niesť v znamení významného projektu Košická moderna. Sme radi,že môžeme prezentovať významné obdobie maliarstva z pohľadu Košíc v dôstojnejších priestoroch, pretože v roku 2013 sme získali novú podzemnú výstavnú sieň a zrekonštruovala sa stará, historická časť budovy Východoslovenskej galérie na Hlavnej 27. V roku 2014 chceme dať väčší priestor na prezentáciu tvorby východoslovenských umelcov. Nezabúdame ani na našich najmenších, obnovujeme tvorivé dielne pre deti, aby sme tým dali základ vzťahu k umeniu už v rannom veku.
http://www.vsg.sk

Lenka Vargová - Jurková, 
riaditeľka Kultúrneho centra KSK v Košiciach:

Koncom roka 2013 sa uzavrel projekt Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013, do ktorého sme prispeli naším programom Terra Incognita. V nasledujúcich rokoch by sme chceli viac ako trojročné úsilie tímu pracovníkov Kultúrneho centra KSK a širokého okruhu spolupracovníkov z celého Košického samosprávneho kraja pretaviť do dlhodobého rozvojového programu, ktorý už nebude vymedzený iba kultúrou a kultúrnym turizmom. Čaká nás náročný rok, v ktorom budeme detailnejšie definovať obsah programu Terra Incognita, rozširovať okruh spolupracovníkov, otvárať sa novým možnostiam spolupráce a komunikácie. Všetko, čo budeme robiť, podriaďujeme základnej myšlienke programu Terra Incognita, ktorou je zlepšovanie kvality života v našom kraji a propagácia kraja navonok. Naším spoločným cieľom je prosperujúci kraj, v ktorom žijú spokojní a hrdí ľudia. Chceme dokázať, že aj región z okraja Európy má na to, aby bol v centre pozornosti. Tešíme sa na spoluprácu s kolegami z ostatných inštitúcií a veríme, že na záver roka si budeme môcť povedať, že naša veľká rodina sa rozrástla o množstvo nových nadšených spolupracovníkov. O tom, ako sa nám naše zámery darí realizovať sa môžete denne presviedčať na stránkach www.terraincognita.sk.
http://www.osvetake.sk

Karel Adam, riaditeľ Divadla Romathan:

Aj v roku 2014 budeme prezentovať rómsku kultúru na divadelných prehliadkach, realizovať zájazdy po celom Slovensku aj v zahraničí. V júni alebo v septembri plánujeme uviesť novú inscenáciu Vynaliezavá rodinka, ktorá je voľným pokračovaním divadelnej hry Dobroprajná rodinka z roku 2009. Od februára už začíname s prvými skúškami. Pripravujeme aj hudobno - zábavný program Romathan v novom šate, kde dominuje hudba, spev, tanec. Osloviť ním chceme širokú verejnosť a priblížiť divákom pramene rómskej kultúry a folklóru. Premiéra je naplánovaná na druhú polovicu roka. Nezabudli sme na najmenšieho diváka. Pre deti pripravujeme inscenáciu rozprávky Dobré je, keď sa Róm smeje. Premiéra bude tradične v predvianočnom období.
http://www.romathan.sk

Michal Kupec, 
riaditeľ Kultúrneho centra údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou:

Naše kultúrne centrum oslávi päť rokov od svojho vzniku. Nie je to veľa, ale za ten čas sa nám už podarilo veľa. Asi najdôležitejšie je, že sme si vybudovali dobré meno a získali rešpekt okolia. Už nemusíme chodiť k starostom v obciach nášho regiónu a presviedčať ich o tom, aby s nami spolupracovali. Vďaka úspešným podujatiam pochopili, že ľahšie sa pracuje s nami, ako bez nás. Keďže sme získali priestory niekdajšej matriky v Moldave, prerábame ich na galériu a 1. februára práve v nej oslávime 5. narodeniny otvorením galérie i výstavy Momenty s fotografiami z našich najlepších podujatí. V lete pripravujeme ďalší hudobný tábor, na ktorom deti učíme hrať na ľudových nástrojoch, výtvarné leto v Turni – maliarsky plenér pre amatérov. V júli bude vo Veľkej Ide veľký Illosvai fest a Dog fest, na september chystáme populárny Putovný festival, ktorý bude tentoraz v Poproči. Veľa síl sústreďujeme na cezhraničnú spoluprácu s partnermi v Maďarsku. V spoločných projektoch sa nám darí získavať aj zaujímavú finančnú podporu.
http://www.kcubar.sk/

Renáta Kočišová, riaditeľka Kultúrneho centra Abova v Bidovciach:

Pripravujeme prezentácie knihy Jolany Janičkárovej Osudy slanských Forgáčovcov a Waldbottovcov o známych rodoch, ktoré zasiahli do histórie regiónu svojou vyše 300 ročnou pôsobnosťou. Rok začína tradične gurmánskym podujatím - Fašiangovou zabíjačkou vo Vyšnom Čaji. Až do leta pripravujeme regionálne a krajské súťaže v ľudovom speve, tanci a neprofesionálnom divadle. Ťažiskovým podujatím sú Abovské folklórne slávnosti v Rozhanovciach, na ktorých vystúpi okolo 300 folkloristov, v júli spoluorganizujeme rezbársky plenér, počas ktorého za deväť dní vznikne okolo 19 interiérových a exteriérových drevených sôch. Leto bude pokračovať rómskym táborom pre deti a v jeseni zorganizuje vo svinickom románsko-gotickom kostole Festival starého umenia a histórie Abova. Už po deviatykrát sa v októbri vo Valalikoch uskutoční populárna krojovaná paráda, tentoraz na tému Rok na gazdovstve. KCA ročne zorganizuje okolo 35 väčších či menších podujatí. Pribudlo nám spravovanie Siene bojovej slávy v Dargovskom priesmyku, v júli a auguste bude sprístupnená každú nedeľu od 15. do 18. hodiny.
http://www.kulturaabova.sk/

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.01.2014 16:15
Upravené: 14.06.2021 10:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine