12. január 1985 – 15:50

Takýto názov má výstava, ktorá pripomína deň, keď Východoslovenskú galériu v Košiciach postihol rozsiahly požiar. Nenávratne zničil 1030 diel. Vernisáž výstavy bola vo štvrtok 12.marca vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27, potrvá do 10. mája.

Poškodené dieloNázov výstavy je dátumom, keď Východoslovenskú galériu v Košiciach (v roku 1985 sídliacu v Dessewffyho paláci na Leninovej ulici 72, dnes Hlavnej ulici) postihol požiar spôsobený výbuchom plynu unikajúceho z plynového vedenia na priľahlej Šmeralovej (dnes Poštovej) ulici. Výstavu sprevádza rovnomenná publikácia s bohatým dokumentačným materiálom.

Požiar, ktorý nezavinila galéria, nenávratne zničil 1030 výtvarných diel. Zničené boli maľby, grafiky, kresby, plastiky i diela úžitkového umenia vytvorené 276 autormi vo viacerých epochách - od baroka po 20. storočie.

Aktuálnou výstavou si Východoslovenská galéria pripomína 30. výročie tragickej udalosti a súčasne chce verejnosti po prvý raz predstaviť, prostredníctvom digitálne spracovaných reprodukcií, diela, ktoré v dejinách výtvarného umenia už nie sú prítomné fyzicky. Vzhľadom na dobu, keď sa toto nešťastie udialo, prevažujú na výstave čiernobiele reprodukcie (okolo 450). Kurátorom sa však podarilo z viacerých zdrojov získať aj niekoľko farebných reprodukcií, ktoré sú vytlačené na plátne, a ktoré bezprostrednejšie sprostredkúvajú vzhľad už nejestvujúcich originálov.

Technológia digitalizácie umožnila zrealizovať myšlienku výstavnej prezentácie diel, aby sa odborná ale i laická verejnosť mohla oboznámiť s tým, čo, žiaľ, bolo nenávratné zničené, hoci ich morálny život pokračuje v dejinách naďalej.

Čoskoro po vyšetrení príčin požiaru a konsolidácii pomerov v galérii, pristúpili jej pracovníci k záchrane toho, čo sa zachrániť ešte dalo. Pri záchrane poškodených diel veľkorysou pomocou prispeli Akadémia výtvarných umení v Prahe, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Národná galéria v Prahe a Stredná škola umeleckopriemyselná v Košiciach. Návštevníci sa s niekoľkými zreštaurovanými dielami sprevádzanými i ukážkami reštaurátorských protokolov môžu oboznámiť na výstave.

Keďže reštaurovanie umeleckých diel je ekonomicky náročný a dlhodobý odborný proces, viaceré diela na svoju záchranu a svetlo výstavných siení ešte čakajú. Rovnako aj niektoré z nich možno vidieť na výstave. Ale nakoľko kapacita výstavných priestorov neumožňuje vystaviť reprodukcie všetkých 1030 zničených diel, záujemcovia si ich môžu pozrieť na digitálnej projekcii v malej kinosále priamo vo výstavných priestoroch.

Plagát

Autor/zdroj: VSG
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.03.2015 15:51
Upravené: 14.06.2021 16:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine