Verejné prerokovania Správ o hodnotení strategických dokumentov

Dňa 29.05.2024 sa na Úrade Košického samosprávneho kraja uskutočnia verejné prerokovania dvoch správ o hodnotení strategických dokumentov.

Dňa 29.05.2024 o 11,15 hod. sa uskutoční v zasadačke č. 310 na 2. poschodí Úradu Košického samosprávneho kraja verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja na roky 2023 – 2027 (výhľadom do roku 2030).

Dňa 29.05.2024 o 13,30 hod. sa uskutoční v zasadačke  č. 310 na 2. poschodí Úradu Košického samosprávneho kraja verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 – 2030.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.05.2024 16:12
Upravené: 17.05.2024 11:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001