Zdravotníctvo v roku 2016

07.04.2016

Do roka a do dňa je dokončená hrubá stavba nemocnice novej generácie

       
Začiatkom apríla 2016, teda rok po tom, čo sa začali stavebné práce na nemocnici novej generácie v Michalovciach, bola podľa plánu ukončená hrubá stavba projektu. Jej výsledkom je postavený štvorpodlažný skelet s takmer 5-tisíc štvorcovými metrami zastavanej plochy. Na jeho výstavbu bolo potrebných 7-tisíc kubíkov betónu a približne tisíc ton ocele.
 
17.03.2016

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal činnosť

       
Od 1. marca 2016 začal svoju činnosť Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Viac informácií je k dispozícii v tlačovej správe.
 
01.03.2016

Informácia o podtlakovej jednotke na Klinike infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice v Bratislave

       
Informácia o aktuálnom technickom a prevádzkovom stave podtlakovej jednotke na Klinike infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava a s ňou súvisiace dočasné zmeny v usmernení hlavného hygienika SR, týkajúce sa koordinácie postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike.
 
29.02.2016 Košiký samosprávny kraj

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s vírusom Zika

       
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva usmernenie v súvislosti s vírusom Zika ako aj poskytuje nevyhnutné informácie o danom víruse.
 
22.02.2016 Košický samosprávny kraj

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - upozornenie

       
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky adresuje lekárom praktickej starostlivosti o deti a dorast v rámci samosprávneho kraja upozornenie, týkajúce sa dodržiavania zákonom ustanovenej povinnosti vydávať rodičom pred prvým nástupom dieťaťa do predškolského zariadenia kompletné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
 
28.01.2016

Plán kontrol poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti na rok 2016

       
Informujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že na web stránke Košického samosprávneho kraja bol zverejnený dokument pod názvom: Plán kontrol 2016.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.12.2021 09:14
Upravené: 23.05.2022 10:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001