Plán kontrol poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti na rok 2016

Informujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že na web stránke Košického samosprávneho kraja bol zverejnený dokument pod názvom: Plán kontrol 2016.

Nájsť ho môžete spolu s prílohou, ktorá definuje obsah kontrolnej činnosti pod sekciou zdravotná starostlivosť.

Obsah plánovaných kontrol bude zameraný na dodržiavanie Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.01.2016 13:00
Upravené: 23.05.2022 10:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001