Zastupiteľstvom KSK boli schválené zmeny a doplnky územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

Zmeny a doplnky 2017 ÚPN VÚC Košický kraj boli schválené Zastupiteľstvom KSK uznesením č. 509/2017 a záväzná časť vyhlásená VZN KSK č. 18/2017, schválené uznesením č. 510/2017, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 10.07.2017.

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 22.08.2017 12:48
Upravené: 22.08.2017 13:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001