Oznámenie o začatí obstarávania

Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2014.

Košický samosprávny kraj ako orgán územného plánovania zverejňuje v súlade s § 19b ods. 1 písm. a) a § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2014.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 30.05.2013 06:00
Upravené: 12.09.2013 12:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001