Záverečné správy výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP-PO2-SC222-2016-13 (2. a 3.kolo)

2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

- Záverečná správa výzvy - 2.kolo

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ: 2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Posudzované časové obdobie výzvy: 2.kolo (27.06.2017-29.09.2017)
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Kód súvisiacej výzvyna predkladanie PZ: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

- Záverečná správa výzvy - 3.kolo

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ: 2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Posudzované časové obdobie výzvy: 3.kolo (30.09.2017 – 09.01.2018)
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Kód súvisiacej výzvyna predkladanie PZ: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.03.2019 12:38
Upravené: 07.09.2021 13:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine