Záverečná správa výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP-PO2-SC221-2016-10 (6.kolo)

2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

- Záverečná správa výzvy - 6 .kolo

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Posudzované časové obdobie výzvy: 6.kolo (19.04.2018 – 29.06.2018)
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10
Kód súvisiacej výzvy na predkladanie PZ: IROP-PO2-C221-PZ-2016-1

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.04.2019 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine