Záverečná správa výzvy žiadosti o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-15

Záverečná správa výzvy na predkladanie ŽoNFP - Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy ) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.08.2017 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001