Záverečná správa výzvy žiadosti o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-15

Záverečná správa výzvy na predkladanie ŽoNFP - Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy ) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 02.08.2017 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy