Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9

Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 27.06.2017 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy