Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9

Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2017 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine