Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 (1.kolo)

Záverečná správa výzvy( 1.kolo ) na predkladanie ŽoNFP - Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy ) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 26.10.2017 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy